MKB richt bedrijf in op anderhalvemetereconomie

Vier op de tien ondernemers (39%) geven aan dat de anderhalvemetermaatregelen een negatieve invloed op de omzet zal hebben. Dit blijkt uit de vierde MKB coronamonitor van Motivaction, MKB Servicedesk en Nationale-Nederlanden.

Een ruime meerderheid (65%) van de ondernemers in Nederland werkt op de werkvloer volgens de branche-protocollen en de anderhalvemetermaatregelen. Bijna de helft van de ondernemers verwacht door deze maatregelen een toename van de kosten van het bedrijf.

Vaak toegepaste maatregelen zijn voorzorgsmaatregelen voor verbeterde hygiëne, een maximaal aantal klanten/medewerkers op de werkvloer en het aangeven van maatregelen op posters en stickers. Een ruime meerderheid van de ondernemers (83%) geeft aan of verwacht dat de 1,5 meter maatregelen van invloed zijn op het dagelijkse werk. Volgens Gerard van Rooijen, directeur NN Zakelijk Schade, "is het interessant te onderzoeken of de afgesproken protocollen ook leiden tot andere risico’s. Bij de start van de coronamaatregelen zagen we horeca bedrijven omschakelen naar thuisbezorgen, kinderdagverblijven 24/7 open blijven voor ouders die werkzaam zijn in de zorg of andere vitale sectoren en fysieke winkels overstappen naar online diensten. Gezien de enorme impact van de maatregelen om het virus te beteugelen, hebben we er alles aan gedaan om ondernemers te helpen, zoals flexibel omgaan met dekkingen. Nu de maatregelen verder versoepelen, bekijken we de mogelijkheden hoe we ondernemers de komende maanden ook kunnen blijven helpen."

Positief effect op innovatie
Uit het onderzoek blijkt ook dat bijna de helft (47%) van de ondernemers door de maatregelen andere vaardigheden van hun personeel vragen. Opvallend is dat de meningen uiteen lopen of de maatregelen een blijvend karakter (55% niet, 37% wel) hebben. Wel verwacht de helft van de ondernemers een positief effect op innovatie door de anderhalvemetermaatregelen. In het verlengde hiervan doet Nationale-Nederlanden mee aan de anderhalvemeter-innovatie challenge. "Nationale-Nederlanden gelooft in de kracht van ondernemers. Zeker in deze tijden van ongekende uitdagingen. Ons netwerk van experts staat voor ondernemers klaar met heldere informatie en handige tips. We willen samen met ondernemers kennis, ervaring en oplossingen delen. Met de anderhalvemeter-innovatie challenge willen we ondernemers uitdagen om mee te denken over slimme oplossingen voor de nieuwe anderhalvemetereconomie," aldus Harry van der Zwan, directeur NN Business Partners.

 

Aandacht voor fysieke en mentale fitheid werknemers
Ondanks dat de afgelopen weken het thuiswerken weer afneemt, blijft het op afstand werken voor veel ondernemers een uitdaging. 78% probeert actief de teamspirit van werknemers hoog te houden. Twee derde probeert werknemers actief te stimuleren om fysiek en mentaal fit te blijven. Igno Schings, directeur NN Inkomen Collectief, herkent "dat de meeste werkgevers de werknemers actief stimuleren om fysiek en mentaal fit te blijven. Voor werkgevers die hier in geadviseerd willen worden, zetten we met onze businesspartners graag onze ervaring in om ondernemers en bedrijven hierbij te helpen. Samen maken wij Nederland vitaal en veerkrachtig met oplossingen van nu."

Begin juni bleek uit het NN/Crunchr thuiswerkonderzoek dat gedurende de eerste weken van de intelligente lockdown in maart en april, 8 op de 10 werknemers tevreden was over de mogelijkheden die hun werkgever bood om thuis te werken. Gedurende de weken steeg het tevredenheidspercentage naar 92%. Uit het thuiswerkonderzoek blijkt ook dat de coronamaatregelen minder negatieve invloed hebben op de mentale gezondheid van de werknemers, dit was 1 op de 3 werknemers in april, de afgelopen weken is dit 1 op de 5.

Over het onderzoek
Het onderzoek maakt deel uit van de MKB coronamonitor van Motivaction en MKB Servicedesk en is mede mogelijk gemaakt door Nationale-Nederlanden. Deze monitor loopt continu gedurende de coronacrisis.

  • Veldwerkperiode: week 23 en 24 2020.

 

  • Steekproef: n=526 MKB (tot 100 medewerkers) en n=156 ZZP, geworven uit het zakelijke panel van Motivaction en de achterban van MKB Servicedesk.

 

  • Data zijn niet gewogen, maar vormen een goede afspiegeling van branches en grootteklassen. Aantal zzp’ers is bewust beperkt gehouden.

 

Qua branche vertoont deze steekproef een lichte oververtegenwoordiging (vergeleken met data van het CBS) in de (zakelijke) dienstverlening (28% in de steekproef) en een ondervertegenwoordiging in de bouw (5% in onze steekproef). We hebben respondenten zelf laten aangeven in welke branche ze actief zijn.


Een graphic van de onderzoeksresultaten is hier te vinden. 

Geplaatst op 29-06-2020


Share on: