FERMA schrijft brief aan Europese Commissie

De Federation of European Risk Management Associations (FERMA) heeft op 16 april een brief geschreven aan de Europese Commissie waarin zij aandringt om lering te trekken uit de huidige pandemie, voor een effectief risicobeheer van toekomstige evenementen en om publiek-private partnerschappen te ondersteunen en de financiering te verhogen.

FERMA heeft de Europese Commissie geschreven om er bij haar op aan te dringen lering te trekken uit de huidige Covid-19-pandemie en goede risicobeheersingspraktijken toe te passen om toekomstige pandemieën te beperken. De FERMA is van plan feedback en ervaringen van haar ledenverenigingen te verzamelen om deze met de Commissie te delen.
 
FERMA merkt ook op dat, aangezien een pandemie een systeemrisico is, de (her)verzekeringssector op zichzelf geen materiële risico-overdracht kan bieden. Zij moedigt de Commissie aan om de ontwikkeling van publiek-private partnerschappen te ondersteunen - waarschijnlijk op nationaal niveau - die financiering kunnen bieden aan degenen die in de toekomst bij een pandemie betrokken zijn. 
Geplaatst op 17-04-2020


Share on: