Premievolume volmachtmarkt in 2018 ruim 3,6 miljard euro

In 2018 hebben gevolmachtigde agenten voor 3,6 miljard euro aan premie (schade en inkomen) gerealiseerd. Het premievolume in het volmachtkanaal is sinds 2015 met 800 miljoen euro gestegen. Dat blijkt uit cijfers die de NVGA en het Verbond van Verzekeraars voor het eerst gezamenlijk hebben vastgesteld.

De cijfers, samengesteld door Market Scan, hebben betrekking op de periode 2015-2018 en zijn afkomstig uit de Volmacht Resultaat Analyse (VRA). Alle NVGA-leden hebben cijfers aangeleverd, en ook bijna alle gevolmachtigde agenten die geen lid zijn van de NVGA. De cijfers representeren hiermee vrijwel de gehele volmachtmarkt. De groei van de markt (zowel schade als inkomen), lijkt zich in 2019 verder door te zetten en uit te komen op zo’n 3,9 miljard euro.


Totaal resultaat verbeterd
In de periode van 2015 tot en met 2018, is het resultaat van de totale tekening in volmacht verbeterd met zo’n 7% en op schadejaar 8%. Een mooie vooruitgang die van groot belang is voor een toekomstbestendige volmachtmarkt. Het is wel een gezamenlijke uitdaging om de resultaten, in het bijzonder van de branches Brand en Motor, nog verder te verbeteren. Voor de branche Verzuim kan op basis van de uitloopcijfers worden geconcludeerd dat de resultaten van de branche Verzuim op schadejaar 2015 t/m 2017 nog niet verbeteren.


Aandeel kleine schades (bulk) gedaald
Uit de cijfers blijkt dat de afgelopen jaren vooral het aantal kleine schades (tot 25.000 euro) is gedaald en het aandeel grotere schades is toegenomen. Verder valt op dat naast de brandschades, het aantal waterschades de afgelopen jaren fors is toegenomen. Dit is volgens de verzekeraars en gevolmachtigde agenten te wijten aan twee extreme weergebeurtenissen in 2016 en 2018. Volgens de cijfers tot en met oktober 2019 ontwikkelt de totale schadelast zich positief ten opzichte van 2018.


Volgende publicatie in voorjaar 2020
De NVGA en het Verbond zijn voornemens om de marktcijfers samen halfjaarlijks te blijven publiceren. In het voorjaar van 2020 verwachten de branchepartijen de marktcijfers van 2019 te kunnen publiceren.


Bijlagen:

Geplaatst op 22-01-2020

< VorigeVolgende >


Share on: