De rol van tankstations lijkt uitgespeeld, maar niets is minder waar

Gelet op de klimaatdoelstelling richting Parijs 2050, lijkt de rol van de ruim 4.100 tankstations in Nederland uitgespeeld. Niets is echter minder waar. Dit blijkt onder andere uit het recentelijk door Troostwijk uitgebrachte onderzoeksrapport "Tankstations in Beweging - Maar waar naartoe?" Enerzijds daalt de vraag naar fossiele brandstoffen in de periode tot 2030 niet of nauwelijks. Anderzijds neemt het tankstation steeds meer een maatschappelijke rol in als rustplaats, vergaderplek en (commerciƫle) hotspot.

“Nu vol wordt ingezet op de elektrificatie van het totale wagenpark, zal de vraag naar fossiele brandstoffen vanzelfsprekend gaan afnemen”, legt Jos Noort, Senior Taxateur en expert op het gebied van waarderen van tankstations, uit. “Dat hier volop wordt ingezet is essentieel voor de klimaatdoelen, immers het wegverkeer is verantwoordelijk voor 20% van de totale CO2-uitstoot in Nederland”. Sybe Nijboer, Senior Researcher, vult aan: “Het is echter een misvatting dat tankstations binnen afzienbare tijd uit het staatbeeld gaan verdwijnen. De snelheid waarmee de vraag naar fossiele brandstoffen gaat afnemen, wordt geremd door diverse beperkingen, zoals problemen met de capaciteit op het elektriciteitsnetwerk, schaarste aan grondstoffen en de terughoudendheid van de consument."

Ook zal de vraag naar fossiele brandstoffen in 2050 niet geheel verdwenen zijn, zo blijkt aaneen uitgebreide analyse in het onderzoeksrapport. De vraag zal afhankelijk van het geanalyseerde scenario nog altijd 10 tot 40% van de huidige vraag bedragen. Door de relatief langzaam teruglopende vraag hebben eigenaren, financiers en exploitanten de tijd om in te spelen op aankomende verandering.

Het tankstation van de toekomst zal vanzelfsprekend ruimte bieden voor het laden van. Het aandeel elektrische auto`s stijgt elke dag en is in vijf jaar tijd vervijfvoudigd. Deze trend zet zich de komende jaren door, zeker na 2035 wanneer het Europese verbod op de verkoop van nieuwe fossiele brandstofauto’s ingaat.

Uit de analyse blijkt dat niet iedere locatie geschikt is voor het realiseren van laadfaciliteiten. Daarnaast zijn de toekomstkansen van een tankstation sterk afhankelijk van het type locatie, het type en de waarde van de omliggende percelen en de mate van stedelijkheid.


Uiteindelijk zijn er voldoende kansen en is er met name voldoende tijd om de gezamenlijke waarde van €7 miljard van alle ruim 4.100 Nederlandse tankstations niet zomaar te laten verdampen en zelfs te laten groeien. Los van het financiële aspect, ligt er ook nog een grote maatschappelijke rol voor (toekomstige) eigenaren en financiers van tankstations. Juist door nu te investeren in tankstation(locaties) kan de transitie naar een CO2-neutrale samenleving worden ondersteund en versneld.

Lees HIER het onderzoeksrapport.

Geplaatst op 10-06-2024
Share on: