Klaverblad Verzekeringen verbetert opnieuw haar solvabiliteit

Klaverblad Verzekeringen sluit 2023 af met een stijging in het premievolume en solvabiliteit. Ook behaalde de organisatie hoge beleggingsresultaten en verbeterde ze de winstgevendheid van de schadeportefeuille. De organisatie sloot het jaar af met een verlies van € 25 miljoen. Het verlies is vooral veroorzaakt door twee actuariële bijstellingen met een totale impact van € 92 miljoen. De kwaliteit van de dienstverlening bleef onverminderd hoog. Door het verbeterde rendement, richt Klaverblad zich met haar investeringen op een verdere groei in de toekomst.

Hoofdpunten jaarcijfers 2023:

  • De kapitaalspositie van Klaverblad is onverminderd sterk. De solvabiliteit is verbeterd en bedraagt nu 273% voor Klaverblad Verzekeringen (2022: 266%). Voor Klaverblad Schadeverzekeringsmaatschappij is de solvabiliteit heel licht gedaald naar 159% (2022: 160%).
  • Het netto resultaat is met € 18 miljoen verbeterd tot een verlies van € 25 miljoen (2022: € 43 miljoen verlies ). Waar vorig jaar sprake was van een slecht beleggingsjaar, was dit jaar een tweetal actuariële bijstellingen met een totale impact van € 92 miljoen de belangrijkste oorzaak voor het verlies.
  • Eén actuariële bijstelling heeft betrekking op een aanpassing in het model voor de bepaling van de AOV-kansen. De impact hiervan is € 65 miljoen negatief. De impact is groot doordat aanpassingen in de parameters over de gehele looptijd van de contracten moet worden bepaald. Daar staat een lager risicoprofiel voor de medische risico’s tegenover waardoor per saldo de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen hebben bijgedragen aan de stijging van de solvabiliteit.
  • De andere actuariële bijstelling betreft de aanscherping van de methode voor de bepaling van de reservering voor letselschades. Dit naar aanleiding van forse aanvullingen in de afgelopen jaren. Dit heeft er ook dit jaar toe geleid dat de reserveringen met € 27 miljoen zijn verhoogd. De verwachting is dat daarmee de schadelast naar de toekomst toe beter wordt beheerst.
  • De combined ratio schadeverzekeringen zonder het genoemde eenmalige effect bij de letselschades, bedraagt 96% en is daarmee verbeterd ten opzichte van vorig jaar (102%). De ratio werd vorig jaar negatief beïnvloed door drie grote stormen (impact zo’n 6%).
  • Het bruto premievolume is met 5% gestegen naar € 241 miljoen.
  • Het goede beleggingsjaar zorgde voor een beleggingsresultaat van € 67 miljoen positief (ter vergelijking, 2022 was een minder goed beleggingsjaar met een negatief beleggingsresultaat van € 110 miljoen).
  • Ook in 2023 heeft Klaverblad het duurzaam beleggen van de verzekeringspremies verder ontwikkeld. De CO2-reductie is in lijn met de doelstelling van de organisatie. Binnen de bedrijfsobligatieportefeuille is eind 2023 20% belegd in duurzame beleggingen. Elk kwartaal wordt beoordeeld of de beleggingen voldoen aan de vastgestelde duurzaamheidscriteria.

Albert Bakker, Algemeen directeur bij Klaverblad Verzekeringen: “We zijn er trots op dat onze dienstverlening in 2023 onverminderd hoog was. Onze ongewoon goede service bleek ook uit onderzoek van de IG&H Performance Monitor, waar wij door het intermediair met zowel AOV als met schade zakelijk een eerste plek behaalde.”

Toekomst
Jordi van Irsen, Financieel directeur bij Klaverblad Verzekeringen over de toekomst: “We mogen trots zijn op wat we het afgelopen jaar hebben bereikt. De afgelopen jaren hebben we intern veel zaken op orde gebracht. Het rendement gaat stevig de goede kant op en het is tijd om commercieel nog meer kansen te pakken. We hebben een goede basis met onze producten en dienstverlening, dus ik heb er alle vertrouwen in dat we in de toekomst die commerciële kansen gaan pakken.”

Geplaatst op 08-04-2024

< VorigeVolgende >


Share on: