Burghgraef van Tiel publiceert Stappenplan Energie Opslag Systemen

Burghgraef van Tiel & Partners heeft een stappenplan gepubliceerd om ervoor te zorgen dat Energie Opslag Systemen (EOS) op een veilige manier toegepast kunnen worden. Steeds meer particulieren en bedrijven zullen overstappen op een EOS. Voor EOS tot 20 kWh zijn er echter nog geen vergunningseisen voorhanden.

Om onnodige risico’s te voorkomen heeft Burghgraef van Tiel een stappenplan ontwikkeld voor EOS tot 20 kWh. Jurjen Burghgraef: “Door de stijgende energieprijzen en het verdwijnen van salderingsregelingen zullen steeds meer particulieren en bedrijven overstappen op Energie Opslag Systemen. Door gebruik te maken van een accu gaat de door henzelf opgewekte energie immers niet verloren. Als risicoinspectiebureau is het veilig plaatsen en gebruiken van een EOS onze eerste zorg. Er wordt momenteel vanuit het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) gewerkt aan een handreiking voor Energie Opslag Systemen met een vermogen van minimaal 20 kWh. Voor EOS tot 20 kWh is er daarentegen nog niets voorhanden.

 

De risico’s van lithium-ion accu’s zijn als gevolg van de schaalvergroting en het ontstaan van nieuwe toepassingsgebieden echter fors toegenomen. Ondanks dat is het regelgevend kader nog beperkt. Zo zijn er in de praktijk nog geen vergunningseisen voorhanden en kan iedere gemeente afzonderlijk eisen stellen. Vandaar dit stappenplan.”

 

In dit stappenplan wordt in het kort weergegeven welke stappen in welke specifieke situatie moeten worden ondernomen, zodat de betreffende EOS op een veilige wijze kan worden toegepast.
Download hier het EOS stappenplan van Burghgraef van Tiel & Partners.
Het stappenplan mag gedeeld worden. Bronvermelding wordt echter wel op prijs gesteld.
 

Door Cindy van der Helm
Geplaatst op 28-07-2023

Volgende >


Share on: