a.s.r. rondt transactie voor samenvoeging met Aegon Nederland af

ASR Nederland N.V. (a.s.r.) voldoet aan alle voorwaarden die gesteld zijn aan de transactie voor de samenvoeging van activiteiten van a.s.r. en Aegon Nederland. De Autoriteit Consument & Markt heeft de samenvoeging goedgekeurd en De Nederlandsche Bank en de Europese Centrale Bank hebben een verklaring van geen bezwaar afgegeven. De ondernemingsraden van a.s.r. en Aegon N.V. (Aegon) hadden al eerder een positief advies uitgebracht. Nu de transactie is afgerond start a.s.r. met de samenvoeging van activiteiten.

a.s.r. en Aegon kondigden vorig jaar oktober de samenvoeging van activiteiten van a.s.r. en Aegon Nederland aan. De transactie omvat alle verzekeringsactiviteiten van Aegon Nederland, met inbegrip van alle activiteiten op het gebied van verzekeringen, pensioenen, hypotheken, de distributie- en dienstenbedrijven en de bankactiviteiten. De samenvoeging van activiteiten wordt gefaseerd uitgevoerd en is naar verwachting uiterlijk in 2026 afgerond.

 

Jos Baeten, CEO van a.s.r.: ‘Vandaag is een historisch moment in de geschiedenis van a.s.r. en Aegon Nederland. Nu alle formaliteiten achter de rug zijn, starten we met het samenvoegen van de organisaties. Dat is nog best een klus. Niet alleen gaan we de activiteiten samenvoegen, we gaan ook twee culturen samenbrengen, om daar uiteindelijk één winnende cultuur van te maken waar de medewerkers van beide bedrijven zich in herkennen en thuis voelen. We gaan van twee sterke gerenommeerde bedrijven, naar één a.s.r., dat zich inzet voor alle 6,5 miljoen klanten, adviseurs, beleggers en samenleving. Daar heb ik het volste vertrouwen in. Ik dank de teams van Aegon groep, Aegon Nederland en a.s.r., die hebben samengewerkt aan een succesvolle closing’. 

 

Zoals ingestemd tijdens de BAVA van 17 januari 2023 is met de afronding van de transactie de Raad van Commissarissen (RvC) van a.s.r., met de benoeming van Daniëlle Jansen Heijtmajer en Lard Friese, uitgebreid van 5 naar 7 leden. Nu de transactie een feit is, is de nieuwe bestuursstructuur die in juni 2023 is aangekondigd ook effectief. 

 

De Relationship Agreement is op twee punten aangepast, die vereisen nu unanieme goedkeuring van de RvC. Dit betreft de opvolging van CEO Jos Baeten, in het geval hij terugtreedt voor het einde van zijn huidige termijn, en belangrijke beslissingen over kapitaalbeheer die kunnen leiden tot een verandering in het risicoprofiel van a.s.r. De rest van de overeenkomst blijft ongewijzigd. De Relationship Agreement is beschikbaar op de website.

Geplaatst op 04-07-2023
Share on: