Stv toegevoegd aan auditpool van het Nationaal Keurmerk Letselschade

De Letselschade Raad en de Stichting toetsing verzekeraars (Stv) hebben maandag 5 juni een overeenkomst getekend. Dit betekent dat Stv nu ook audits kan uitvoeren voor organisaties die het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL) hebben of willen hebben. Het NKL bestaat sinds 1 januari 2021 en is hét kwaliteitskeurmerk voor dienstverleners die een bijdrage leveren aan de afwikkeling van letselschades in Nederland.

Foto: Remco Heeremans, directeur van De Letselschade Raad en Directeur van Stv, Ron van Kesteren

Remco Heeremans, directeur van De Letselschade Raad: ‘Stv heeft jarenlange ervaring in het toetsen vanverzekeraars. Voor ons een logische partner om onze auditpool mee uit te breiden. Zo kunnen keurmerkhouders een verantwoorde keuze maken voor een auditor.’
 
Directeur van Stv, Ron van Kesteren: ‘Het Nationaal Keurmerk Letselschade maakt kwaliteit van dienstverlening herkenbaar voor benadeelden van letselschade en is hét onafhankelijk kwaliteitsstelsel voor professionele dienstverleners in de letselschadebranche. Het is mooi dat wij met onze ervaring een steentje bij kunnen dragen aan de verdere verbetering van verzekeraars en andere partijen in de letselschadebranche.’
 
Over Nationaal Keurmerk Letselschade
Het Keurmerk Letselschade is in januari 2021 gelanceerd door De Letselschade Raad. Met de komst van dit keurmerk kunnen slachtoffers erop vertrouwen dat op één overzichtelijke locatie alle bonafide partijen staan geregistreerd, die belangen van mensen met letsel op integere en deskundige wijze behartigen. Voor het behalen en behouden van het NKL zijn audits verplicht om te toetsen of aan alle eisen worden voldaan. Kijk voor informatie op www.deletselschaderaad.nl/nkl/.
 
Over Stichting toetsing verzekeraars
Stichting toetsing verzekeraars is opgericht in 2009 op initiatief van het Verbond van Verzekeraars. De werkzaamheden van de stichting zijn in 2020 behoorlijk veranderd. De stichting heeft een belangrijke, onafhankelijk toetsende rol bij de naleving van de gedragscodes in het vernieuwde stelsel van zelfregulering vanhet Verbond. Kijk voor meer informatie over de Stichting toetsing verzekeraars op www.toetsingverzekeraars.nl.
 
Geplaatst op 05-06-2023

< VorigeVolgende >


Share on: