Reltio introduceert velocity packs voor de financiële en verzekeringssector

Reltio introduceert de zogenaamde velocity packs voor de financiële en verzekeringssector. Deze cloud-native, SaaS MDM oplossingen voor deze specifieke marktsegmenten zorgen voor snelle en gemakkelijke samenvoeging en verrijking van alle relevante data.

Dit maakt het mogelijk om zeer concreet waarde te verkrijgen uit alle kerndata. Met een 'out of the box' benadering en door gebruik te maken van voorgedefinieerde, industrie specifieke datamodellen, configuraties en integraties kunnen bedrijven razendsnel met schone en betrouwbare data aan de slag. Vooral voor deze sectoren met financiële data is de betrouwbaarheid en het snel kunnen bundelen van veel databronnen essentieel.

Reltio neemt het voortouw om industrie specifieke, cloud native data management oplossingen te positioneren; 'fast, easy and simplified' is het motto om bedrijven te helpen data fragmentatie op te lossen en consistente en betrouwbare data te voorzien voor de verschillende data consumers, op een eenvoudige wijze en in real time.

Ervaring gebundeld
Reltio werkt al ruim tien jaar samen met grote namen in de financiële dienstverlening en de verzekeringssector en heeft de opgedane kennis en ervaring omgezet in het realiseren van sector specifieke en vooraf gedefinieerde datamodellen. De Velocity packs Reltio for Financial Services en Reltio for Insurance maken deel uit van een groot aantal “out of the box” oplossingen voor specifieke sectoren. Velocity packs van Reltio verzamelen, unificeren en verrijken kerndata waardoor consistente, betrouwbare en complete data 'in real time' wordt gerealiseerd, als noodzakelijke basis voor een data gedreven bedrijfsvoering.

“Met onze industrie specifieke oplossingen helpen wij financiële dienstverleners en verzekeringsmaatschappijen om in real time alle relevante data te verzamelen, uniform te maken en te verrijken tot betrouwbare business informatie. Een compleet en consistent inzicht m.b.t. bijvoorbeeld klanten, policies, claims, accounts en relaties realiseren wij in weken in plaats van maanden of jaren. Dit is een doorbraak t.o.v. traditionele oplossingen en resulteert in snelle resultaten m.b.t. transformatie-initiatieven en noodzakelijke data empowerment binnen deze bedrijven.” aldus Vincent Harmsen, SVP & Head of Europe van Reltio.


Velocity pack Reltio for Financial Services

 • Met Reltio’s moderne, cloud-gebaseerde software-as-a-service (SaaS)-oplossing voor master data management kunnen organisaties in financiële dienstverlening essentiële gegevens in alle relevante systemen ontsluiten en actualiseren om zo betrouwbare en consistente gegevens real time te garanderen binnen de gehele onderneming. Dit zorgt onder andere voor efficiëntie en effectiviteit in de operationele bedrijfsvoering, snelle en juiste beslissingen en het versnellen en vergroten van positieve klantervaringen.
 • Werken als één organisatie waarbij de effectiviteit en productiviteit wordt verbeterd van o.a. relatiebeheerders, adviseurs en andere medewerkers. Met schone real-time gegevens kunnen banken hun activiteiten stroomlijnen, zoals bijvoorbeeld levenscyclusbeheer van klanten, uniformiteit van gegevens voor/van elke klant.
 • Klant specifieke digitale ervaringen faciliteren door de effectiviteit van marketing te verbeteren en klantsystemen te voeden met accurate en complete gegevens (de zogenaamde golden record).
 • Efficiëntie van de processen verbeteren door te zorgen dat gebruikers in de gehele organisatie, zoals bijvoorbeeld vertegenwoordigers van klantenservice, consistente, accurate en volledige informatie in hun systeem hebben. En door tijdig activeren van accurate rapportage en analyse, zodat ze betere en snellere operationele beslissingen kunnen nemen.
 • Inzichten verbeteren via analyse van klant, risico en advies.
 • Naleving van privacy/regelgeving vereenvoudigen door klantgegevens te beheren in overeenstemming met hun instemming en zo vertrouwelijkheid te waarborgen en boetes te voorkomen.

 
Velocity pack Reltio for Insurance

 • Upsell en cross-sell-mogelijkheden te vergroten door volledige zichtbaarheid te verkrijgen in het gehele klanttraject, van suspect tot klant, wat kan worden ingezet bij relevante en gepersonaliseerde marketing.
 • Omnichannel-ervaringen realiseren met consistente en betrouwbare gegevens vanuit vele systemen en kanalen.
 • Agenten en tussenpersonen faciliteren met betrouwbare gegevens voor stimuleren van groei en inspelen op de specifieke behoeften van individuele klanten.
 • Realiseren van efficiëntie van kernprocessen door minimaliseren van gegevens fouten en knelpunten.
 • Vereenvoudigen van integratie met bijvoorbeeld partner systemen voor snel en efficiënt introduceren van nieuwe producten en diensten.
 • Naleving en vertrouwen zeker stellen door klantgegevens te beheren in overeenstemming met hun instemming en voorkeuren.


Velocity Packs
De velocity packs van Reltio combineren moderne cloud technologie met een resultaat gedreven implementatiemethode waardoor zeer snel waarde wordt gecreëerd.

Evenals bij eerder geïntroduceerde velocity packs bevatten Reltio for Financial Services en Reltio for Insurance drie kernonderdelen:

 • Een out-of-the-box, sectorspecifiek datamodel.
 • Een resultaatgerichte implementatiemethode die het proces vereenvoudigt en de implementatietijd sterk vermindert.
 • Ingebouwde integraties met applicaties, systemen en externe bronnen voor data unificatie en verrijking.


De velocity packs voor Financial Services en Insurance is een vervolg op de introductie in februari van de velocity packs voor de Life Sciences en Healthcare sector. Reltio helpt vele internationale klanten in diverse industrieën waaronder L'Oréal, Howden, AstraZeneca, Schneider en Radisson

Geplaatst op 23-05-2023

< Vorige


Share on: