Koningin Máxima bij platformbijeenkomst Wijzer in geldzaken over financiën

Hare Majesteit Koningin Máxima is woensdag 22 juni in theater Diligentia in Den Haag aanwezig bij de jaarlijkse platformbijeenkomst van Wijzer in geldzaken met als thema 'Op gedrag kun je rekenen'. De bijeenkomst gaat over wetenschappelijke gedragsinzichten om gezond financieel gedrag te stimuleren. Minister Kaag van Financiën is ook aanwezig.

De bijeenkomst is georganiseerd rondom het Actieplan Consumentenkeuzes waarin circa vijftig financiële organisaties, kennisinstellingen en consumentenorganisaties interventies ontwikkelen die financieel gezond gedrag van consumenten bevorderen. Uit de praktijk blijkt namelijk dat consumenten niet altijd over voldoende tijd, motivatie en kennis van financiële producten beschikken om verantwoorde keuzes te maken. Het actieplan is in 2019 gelanceerd door de toenmalige minister van Financiën. Inmiddels zijn er circa vijfentwintig gedragsinitiatieven aangesloten op de thema’s beleggen, lenen, (be)sparen, financiële zelfredzaamheid en financiële verduurzaming. Een voorbeeld van een interventie is een real life experiment van verzekeraars. Op basis van gedragsinzichten willen verzekeraars bepalen hoe zij drempels kunnen wegnemen, zodat klanten die hulp nodig hebben deze hulp ook daadwerkelijk vragen.


Koningin Máxima woont tijdens de bijeenkomst een panelgesprek bij met vertegenwoordigers van het Verbond van Verzekeraars, de Volksbank, Universiteit Leiden en de Gedragsstudio over financiële gedragsinzichten in de praktijk. Er wordt gesproken over het vroeg signaleren van mogelijke schulden, financiële verduurzaming en de financiële verplichtingen van leningen. Aansluitend bezoekt Koningin Máxima samen met minister Kaag de ‘gedragsmarkt’. Daar spreekt zij met vertegenwoordigers van een aantal initiatieven uit het Actieplan Consumentenkeuzes.


Koningin Máxima is erevoorzitter van platform Wijzer in geldzaken. In deze functie vraagt zij aandacht voor financiële educatie en verstandig omgaan met geld. In het platform werken partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en voorlichtings- en consumentenorganisaties samen aan het bevorderen van financiële fitheid in Nederland. Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën.

Bron: RVD
Geplaatst op 03-06-2022

< VorigeVolgende >


Share on: