Verbond, Adfiz en a.s.r. organiseren webinar over klimaatrisico’s

Op dinsdag 15 maart organiseren het Verbond, Adfiz en a.s.r. gezamenlijk het webinar: ‘Klimaatrisico: (hoe) te verzekeren?’. Dit webinar vindt plaats van 11 tot 12 uur. Deelname is gratis.

Klimaatrisico’s nemen toe en zijn vaak nog niet optimaal verzekerd. Wat betekenen de toenemende klimaatrisico’s voor jouw verzekeringsadvies? In Limburg sprong de overheid na de overstromingsramp nog bij door ruimhartig te zijn; ook voor zaken die wel verzekerbaar waren, maar waarvan de huidige verzekeringsmogelijkheden niet algemeen bekend waren. Het kabinet waarschuwde echter ook dat in de toekomst bij dergelijke rampen verzekerbare schades niet opnieuw onder de Wts zullen vallen. Daarmee wordt het cruciaal scherp in beeld te hebben:

  • welke klimaatrisico’s wel en niet verzekerbaar zijn;

  • welke hulpmiddelen er voor adviseurs zijn;

  • welke ontwikkelingen er nog aankomen.

Erik Heijkamp van a.s.r., Geeke Feiter en Timo Brinkman van het Verbond van Verzekeraars en Enno Wiertsema van Adfiz gaan morgen in gesprek over bovenstaande en meer. Ook zal Ron Heuts, directeur van HeutsZekerheid, zijn ervaringen delen over Limburg. Hij gaat in op wat er goed ging en wat er in de toekomst nog beter kan.


Doelgroep
Dit webinar is vooral bedoeld voor verzekeringsadviseurs, maar uiteraard zijn ook de leden van het Verbond en Adfiz zelf van harte welkom. Te denken valt aan productmanagers, acceptanten, underwriters, risicodeskundigen, data scientists/analisten, actuarissen, business developers, innovatiemanagers, schadebehandelaars en -experts.

 

Kosten
Dit webinar valt voor leden van het Verbond onder het lidmaatschap. Ook voor overige deelnemers zijn aan deelname geen kosten verbonden.
 

Deelname
Aanmelden voor het seminar kan via deze link: https://www.onlineseminar.nl/verbondvanverzekeraars

Geplaatst op 14-03-2022
Share on: