Kinderen als verkeersexperts in VVN Minecraft Verkeerseducatie

Verkeersminister Mark Harbers en Onderwijsminister Dennis Wiersma gaven vandaag samen met kinderen het startsein voor 'VVN Minecraft Verkeerseducatie'. Ruim 1.000 scholen en 25.000 leerlingen spelen mee als verkeersexperts.

Vandaag lanceerde Veilig Verkeer Nederland (VVN), in het jaar waarin de organisatie 90 jaar bestaat, zijn nieuwste innovatie en wereldprimeur: 'VVN Minecraft Verkeerseducatie'. Verkeersminister Mark Harbers gaf vandaag zij aan zij met Onderwijsminister Dennis Wiersma samen met leerlingen van CBS De Herenweg in Wassenaar het startsein voor 'VVN Minecraft Verkeerseducatie'. De immens populaire game Minecraft krijgt hiermee een variant die gebruikt wordt om kinderen op de basisschool, aanvullend op de reguliere verkeerslessen, spelenderwijs te leren over verkeer. En dat is helemaal nieuw. Niet alleen in Nederland, maar ook op wereldschaal. Er is belangstelling uit Denemarken, België en Indonesië. Vanaf het startmoment vanochtend spelen ruim 1.200 scholen met samen meer dan 25.000 leerlingen 'VVN Minecraft Verkeerseducatie'. Een meerderheid van de leerkrachten (82%) denkt dat leerlingen het gebruik van 'VVN Minecraft Verkeersducatie' als verrassende aanvulling op de verkeersles zullen waarderen. Veilig Verkeer Nederland ontwikkelde dit programma speciaal voor in de klas samen met IT Randsteden en Microsoft.

Ministers enthousiast over 'VVN Minecraft Verkeersducatie'
De lancering van 'VVN Minecraft Verkeerseducatie' door de ministers Harbers en Wiersma vormt het startsein voor het spelen van 'VVN Minecraft Verkeerseducatie' op alle basisscholen in Nederland, waarvoor zich 350 scholen met 9.000 leerlingen hebben aangemeld.
Verkeersminister Mark Harbers is enthousiast over deze innovatie van Veilig Verkeer Nederland: "Als overheid investeren we op verschillende manieren in het veiliger maken van het verkeer. Helaas gebeuren er ook onder kinderen nog teveel ongelukken en elk ongeluk is er één teveel. Daarom juich ik alle goede initiatieven toe die bijdragen aan meer bewustzijn voor een veiliger deelname aan het verkeer. Dit vernieuwende Minecraft leerproject sluit mooi aan bij de belevingswereld van deze jonge verkeersdeelnemers en bevordert daarmee al spelenderwijs hopelijk een positief verkeersgedrag bij hen.”

Onderwijsminister Dennis Wiersma onderstreept het belang van 'VVN Minecraft Verkeerseducatie' "Verkeer hoort in het lesprogramma. Hoe cool is het als je Minecraft al speelt en via dat spel leert hoe het verkeer werkt. Precies de manier die het onderwijs nodig heeft om aan te sluiten bij thuis".

Kinderen als verkeersexperts in VVN Minecraft Verkeersducatie
Veilig Verkeer Nederland heeft de krachten gebundeld met Minecraft Education om een wereld te maken waarin basisschoolkinderen kunnen rondlopen en fietsen "Welkom in het stadje Broekpoort"; zo begint het nieuwe 'VVN Minecraft Verkeerseducatie'. "Broekpoort is nog maar net een echte stad geworden. Hierdoor is nog niet iedereen gewend aan de verkeersregels en gaat het nog wel eens mis. Jij komt aan als expert om de stad te helpen. De komende lessen ga jij de stad helpen om veiliger te worden. Je krijgt elke les nieuwe opdrachten om de inwoners te helpen om veilig door de stad te kunnen reizen. Je zult zien dat met jouw hulp de stad stap voor stap veiliger wordt".

Oefenen van 21-eeuwse vakoverstijgende vaardigheden
'VVN Minecraft Verkeerseducatie' is meer dan alleen een game en is bedoeld om spelenderwijs, bewust en onbewust, te leren. Kinderen zijn snel vertrouwd met games en veel kinderen spelen Minecraft al. Dit helpt om kinderen enthousiast te krijgen voor verkeersles. "Met de VVN Minecraft Verkeerseducatie-wereld willen we kinderen op een leuke manier dat wat ze geleerd hebben, laten toepassen in een voor hen veelal bekend, motiverend spel. Ze oefenen niet alleen verkeerssituaties, maar ook de 21-eeuwse vakoverstijgende vaardigheden. Twee vliegen in één klap", aldus VVN-directeur Evert-Jan Hulshof. Vaak weten leerkrachten niet hoe zij de vakoverstijgende vaardigheden zoals probleemoplossen, ICT basisvaardigheden, zelfregulering, kritisch denken en communiceren in hun al overvolle lesrooster moeten vormgeven. Met 'VVN Minecraft Verkeerseducatie' kan het tijdens de verkeersles als het ware meegepakt worden. Bovendien kan de leerkracht goed zien hoe de kinderen vorderen.

Leerdoelen
Voor de groepen 5 en 6 van de basisschool presenteert Veilig Verkeer Nederland voor het schooljaar 2021-2022 de eerste vier van de in totaal zestien uit te brengen hoofdstukken. Is een hoofdstuk succesvol doorlopen dan wordt dit afgesloten met een certificaat. Veilig Verkeer Nederland heeft al vele jaren een verkeersmethode voor de groepen 1 t/m 8 van de basisschool. 'VVN Minecraft Verkeerseducatie' sluit aan op de leerdoelen van de VVN Verkeersmethode en kan daardoor aanvullend op de reguliere verkeerslessen ingezet worden. Elk schooljaar ontwikkelt VVN nieuwe verkeerslessen en zo is verkeerseducatie altijd actueel. Continu onderzoekt Veilig Verkeer Nederland wat de wensen van kinderen en scholen zijn en speelt hier zowel inhoudelijk als met innovaties op in. Dit met 90 jaar ervaring op het gebied van verkeersveiligheid en het bevorderen van verkeersveilig gedrag. Veilig Verkeer Nederland bedient rechtstreeks ruim 70% van de basisscholen met VVN-verkeersleermiddelen.

Onderzoeksresultaten *
Veilig Verkeer Nederland deed onderzoek onder leerkrachten. De meerderheid van de leerkrachten (82%) denkt dat leerlingen zeker of waarschijnlijk enthousiast zullen zijn over 'VVN Minecraft Verkeerseducatie' als onderdeel van de verkeersmethode. Circa twee derde (68%) van de leerkrachten geeft aan het onder deze omstandigheden, waarbij het gaat om gratis gebruik, zeker of waarschijnlijk te gaan gebruiken in de les.

*Bron: Onderzoek naar Minecraft Education 
Geplaatst op 15-03-2022

< Vorige


Share on: