De branche vraagt aandacht voor inzamelingsacties Oekraïne

De situatie in Oekraïne raakt iedereen in het hart. In de (verzekerings)branche zijn er inmiddels veel acties opgezet voor Oekraïne, maar er wordt ook aandacht gevraagd voor andere initiatieven. DUPI brengt de actie ‘Kinderen in Nood’ onder de aandacht, deze actie is opgezet door politie Midden-Nederland en Triomf Tours. En zo zijn er meer (particuliere) acties met allemaal hetzelfde doel: zoveel mogelijk spullen en geld ophalen om hulp te kunnen bieden.

Van de bevolking in Oekraïne wordt op dit moment het onmogelijke verwacht. Terwijl hulpverleners alles doen wat in hun macht ligt om hun land en zijn inwoners te beschermen, hebben hun families dringend hulp nodig. Ze brengen hun kinderen in veiligheid bij de Poolse grens, waarna ze terugkeren om te vechten voor hun land. Het is hartverscheurend.

"Wat wij bij DUPI Group, net als alle collega’s in de verzekeringsbranche, concreet doen is het naleven van de door de EU opgelegde sancties. Maar wij kunnen en moeten nu meer doen dan alleen ons werk. Via een van onze collega’s werden we geattendeerd op de actie ‘Kinderen in Nood’. We zijn de Politie-Midden Nederland en Triomf Tours dankbaar voor hun inzet voor deze groep Oekraïense kinderen en steunen de actie met een financiële bijdrage."

Politie Midden-Nederland en Triomf Tours
De Politie Midden-Nederland heeft samen met Triomf Tours uit Nieuwegein de actie ‘Kinderen in Nood’ opgezet om de kinderen van Oekraïense collega’s vanaf de grens van Polen naar Nederland te halen, waar ze liefdevolle en professionele opvang krijgen. 
 
De nood in Oekraïne is hoog. Laat ook je hart spreken en geef je (financiële) steun of vrijwillige inzet aan een van de vele acties die in Nederland worden opgezet of aan Giro 555.  
 
Over de actie ‘Kinderen in Nood’
Vrijdag 11 maart vertrekken meerdere bussen met vrijwillige chauffeurs en agenten naar de Poolse grens. Hiervoor is iedere euro hard nodig. Voor deze actie zijn niet alleen donaties nodig, maar ook 1200 liter diesel of de financiële bijdrage hiervoor, tol, Duitse belasting, overnachtingsmogelijkheden en slaapzakken. 

Donaties kunnen naar IBAN NL50 RABO 0312306369, t.n.v. Triomf Tours Missie Ukraine.

-

Humanitaire spullen voor Oekraïne
Expert CAR/AVB Nicy Damen zet zich in voor humanitaire spullen voor Oekraïne. "Deze week wordt het overgrote deel van alle ingeleverde spullen door ons zelf gebracht naar de grens met Oekraïne. Van daaruit wordt het verder gebracht naar Kyiv."

Spullen kunnen nog steeds gebracht worden in Waspik of Oosterhout (Noord-Brabant).

Wil je bijdragen met spullen, neem dan contact op:
06-12777039 (Nicky)
06-41414517 (Olena)

Voor een financiële donatie kun je geld overmaken op:

NL08 RABO 0156 5270 65 t.n.v. N. Damen met omschrijving Help Oekraïne.

-

Boodschappen voor vluchtelingenopvang aan de grensstreek in Polen
Afgelopen weken zijn er op radio en TV volop initiatieven voorbij gekomen van mensen die in actie komen om hulp te bieden in Polen. Zo raakte het verhaal van Dave van den Hout ons enorm. Hij is in het dagelijke leven personal trainer en besloot met zijn auto naar de Poolse grens te rijden en daar zoveel mogelijk hulp te bieden bij de vluchtelingenopvang.

Dave rijdt iedere dag vanuit de grensstreek naar Krakau om een volle wagen boodschappen in te kopen en deze vervolgens naar opvanglocaties in de grensstreek te brengen. Ook wanneer er onderweg vluchtelingen in nood zijn, krijgen zij de benodigde levensmiddelen.

100%
100% van de donaties wordt besteed aan het inkopen van boodschappen!
Dave van den Hout t.n.v. Vluchtelingen Oekraine  NL48RABO 0166 3195 62

Update d.d. 14 april.
Dave is nu al 7 weken van huis om zich in te zetten voor de vluchtelingen. Inmiddels is hij doorgereisd naar Moldavië omdat dit heel arm land is waar minder goede voorzieningen zijn voor vluchtelingen. Dave help ook hier de vluchtelingen en gastgezinnen om de benodigde boodschappen te kunnen geven.
Initiatieven?

Zijn er meer initiatieven vanuit de branche of acties waar de branche aandacht voor vraagt, laat het ons weten. Wij zorgen dat er aandacht aan wordt besteed in de nieuwsbrieven.
Geplaatst op 11-03-2022

< VorigeVolgende >


Share on: