Letselschadebureau JBL&G nu ook arbeidsrecht met bureau JBA&O

Letselschadebureau JBL&G breidt de werkzaamheden uit met een speciaal bureau voor arbeidsrecht: Juridisch Bureau Arbeidsrecht & Ontslag. Een deel van de eigen juristen is al bijgeschoold en staan klaar om mensen te helpen die van plan zijn hun arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. JBA&O richt zich primair op het controleren van vaststellingsovereenkomsten en transitievergoedingen.

Directeur Frederik Lieben: “Bij het letselschadebureau merkten we dat, zeker in deze coronatijd, mensen van hun werkgever vaker de vraag krijgen of ze hun werk nog wel leuk vinden, of dat ze akkoord willen gaan met een ontslag met wederzijds goedvinden. Onze juristen willen deze werknemers ook op dat gebied maar al te graag helpen. Zo kwamen wij op het idee om hier een bureau voor op te richten. Op die manier kunnen wij mensen in deze moeilijke tijd steun bieden. Om deze mensen optimaal te kunnen bijstaan, hebben onze juristen inmiddels al de nodige opleidingen gevolgd.” 

De juristen van JBA&O werken altijd alleen voor werknemers. Het kantoor is geheel onafhankelijk. Lieben: “JBA&O vindt het belangrijk dat er kantoren zijn waar alleen werknemers worden geholpen, net zoals we bij JBL&G alleen voor de belangen van slachtoffers van een ongeval opkomen. Onze juristen checken het aanbod van de werkgever en onderhandelen waar mogelijk over een hogere ontslagvergoeding en betere ontslagvoorwaarden.”

De kerntaken van het nieuwe bureau voor arbeidsrecht zijn het controleren van vaststellingsovereenkomsten en het berekenen van de juiste transitievergoeding als iemand uit dienst gaat. Mensen met een vast contract die akkoord gaan met een ontslag met wederzijds goedvinden, ontvangen van hun werkgever een vaststellingsovereenkomst. Daarin staan allerlei bepalingen die van groot belang zijn voor de toekomst van een medewerker. Denk aan het concurrentiebeding, het relatiebeding, de openstaande vakantiedagen en nog uit te betalen vakantiegeld. JBA&O controleert of alles klopt en kijkt of er nog onderhandeld kan worden over een betere regeling. Het bureau checkt ook of de hoogte van de aangeboden transitievergoeding redelijk is. Hiervoor is een nieuwe rekentool ontwikkeld. De rekentool staat op de website van JBA&O

De kosten van de juridische bijstand worden in de meeste gevallen door de werkgever vergoed. Frederik Lieben: “Er is geen wettelijke regeling die bepaalt dat werkgevers onze kosten moeten betalen. Wel is het gebruikelijk dat een werkgever deze kosten vergoedt. Dit staat dan ook vaak in de concept-vaststellingsovereenkomst opgenomen. Indien dit er niet in staat, verwijzen wij cliënt terug naar de werkgever om een dergelijk beding op te nemen. De werkgever is hierbij gebaat, omdat die ook geen zin heeft in een ontslagprocedure bij het UWV of de rechter. Daar zijn immers nog meer kosten aan verbonden.” 

Het nieuwe bureau JBA&O gaat deze week van start vanuit Amsterdam. De juristen werken door het hele land.
Geplaatst op 07-02-2022

< VorigeVolgende >


Share on: