Inspectie keurt 9% van het geteste F2-consumentenvuurwerk af

9% van het geteste F2-consumentenvuurwerk voldoet niet aan de veiligheidseisen en is afgekeurd. Dit blijkt uit testen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De importeurs moesten deze artikelen van de markt halen en op eigen kosten laten vernietigen.

Daarnaast bleek 31% van het vuurwerk van onvoldoende kwaliteit. De inspectie heeft de importeurs een waarschuwingsbrief gestuurd. Zij moeten dit vuurwerk aanpassen. De tests van de ILT waren vrijwel afgerond toen tot een vuurwerkverbod werd besloten.


Risicogericht
Ieder jaar inspecteert de ILT F2-consumentenvuurwerk, waarbij zij gericht kijkt naar de meest risicovolle producten. Dit jaar zijn compounds, batterijen, enkelschotsbuizen, combinaties en fonteinen onderzocht op o.a. slecht/onjuist functioneren, geluidsniveau en juiste etikettering. In totaal zijn 187 verschillende artikelen onderzocht. Van elk product zijn 10 exemplaren getest. Redenen voor directe afkeur waren bijvoorbeeld ontploffen, omvallen, blindgangers, brandende delen, te hoog geluidsniveau en te lang nabranden.


Reinder Auwema, voorzitter van de vakgroep vuurwerk bij de ILT: “Ondanks het vuurwerkverbod is het belangrijk dat dit consumentenvuurwerk is getest, omdat het volgend jaar op de markt kan worden gebracht en afgestoken. Het percentage (9%) afgekeurd vuurwerk dat direct uit de handel moest, is beduidend lager dan in voorgaande jaren. We hopen dat dit duidt op een verbetering in de kwaliteit van het consumentenvuurwerk, maar dit zal moeten blijken uit vervolgonderzoek de komende jaren.”


Monitoren
Fabrikanten/importeurs zijn verantwoordelijk voor het op de markt brengen van veilig vuurwerk. De ILT spreekt hen en de branchevereniging aan op het structureel verbeteren van consumentenvuurwerk en blijft dit monitoren. De branchevereniging heeft aangegeven de meest risicovolle producten zelf van de markt te halen. Auwema: “Ook dat zullen wij monitoren. Vuurwerk dat niet voldoet aan de regels, halen we van de markt en we blijven importeurs verplichten om dit vuurwerk af te voeren en te laten vernietigen.”


Meer controles
Vanwege het vuurwerkverbod verlegde de inspectie haar focus eind 2021 naar webshops en grenscontroles. Veel online besteld vuurwerk is afkomstig van webshops in het buitenland. Het per post opsturen van vuurwerk is verboden en dus illegaal, vanwege de gevaren die dit oplevert. Samen met de postpakketbedrijven hield de ILT deze poststromen extra goed in de gaten. Daarnaast intensiveerde de inspectie haar controles in samenwerking met ketenhandhavingpartners aan de grens, zowel in de Rotterdamse haven als langs de grensovergangen op de weg.


Testdag fop- en schertsvuurwerk
De ILT hield medio december een extra testdag om fop- en schertsvuurwerk (F1-categorie) te controleren, omdat dit vuurwerk als enige was toegestaan tijdens het vuurwerkverbod. De inspectie onderzocht 260 exemplaren: 150 fonteinen, 80 knetterpellets/-linten en 30 grondtollen.

  • Van de 150 onderzochte fonteinen voldeden 51 exemplaren (34%) niet aan de veiligheidsvoorschriften. Er kwamen brandende delen buiten de veiligheidscirkel van 1 meter terecht.
  • Van de 80 onderzochte knetterpellets/linten voldeden 18 exemplaren (23%) niet. Ook hier was sprake van brandende delen buiten de veiligheidscirkel van 1 meter.
  • Van de 30 onderzochte grondtollen zijn 4 exemplaren (13%) afgekeurd. Deze kwamen tijdens het ontbranden buiten de veiligheidscirkel van 1 meter.


Toezicht ILT
De ILT houdt toezicht op de productveiligheid, classificatie en transport van vuurwerk. Daarnaast houdt zij toezicht op de meldplicht voor de invoer, uitvoer en ter beschikking stellen van vuurwerk. Het doel van dit toezicht is het vergroten van de veiligheid voor de consument: onveilig vuurwerk mag niet in omloop worden gebracht. De ILT controleert het hele jaar door op vuurwerk bij de importeurs, postpakketdiensten, aan de grens, in de havens en bij verkooppunten. De inspecteurs kijken heel gericht naar welk regulier (consumenten)vuurwerk het grootste risico vormt. Deze controles voert de ILT uit in samenwerking met o.a. de douane en de politie.

Bron: Inspectie Leefomgeving en Transport
Geplaatst op 20-01-2022

< VorigeVolgende >


Share on: