Economisch beeld positiever

Ondanks een negatiever producenten- en consumentenvertrouwen, is het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS in januari positiever dan in december, dat meldt het CBS.

Het beeld ging de afgelopen maanden wat op en neer en is gemiddeld genomen redelijk stabiel. In de Conjunctuurklok van januari presteerden 10 van de 13 indicatoren beter dan hun langjarige trend.

De Conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die het CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd. Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok betreft een macro-economisch beeld en het gaat niet in gelijke mate op voor alle huishoudens, bedrijven of regio’s. 
 

Producenten en consumenten negatiever
Consumenten waren in januari 2022 opnieuw negatiever dan in de maand ervoor. Het consumentenvertrouwen lag ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Ook producenten waren in januari minder positief dan een maand eerder.


Consumptie huishoudens, export en investeringen groeien
In november 2021 hebben consumenten, koopdaggecorrigeerd, 8,7 procent meer besteed dan in november 2020. Vooral aan diensten gaven ze meer uit. In vergelijking met november 2019 besteedden consumenten 1,6 procent meer in november 2021.


Het volume van de goederenexport was, werkdaggecorrigeerd, in november 8,7 procent groter dan in november 2020. Er werden vooral meer chemische producten, metaalproducten en transportmiddelen uitgevoerd dan een jaar eerder. Ten opzichte van november 2019 lag de export 10,2 procent hoger.


In november 2021 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 1,9 procent groter dan een jaar eerder. Vooral de investeringen in woningen en gebouwen waren hoger dan een jaar eerder. In personenauto’s en infrastructuur is echter minder geïnvesteerd. Ten opzichte van november 2019 lagen de investeringen ruim 1 procent lager. De cijfers van de investeringen zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. November 2021 had een werkdag meer dan november 2020.


Productie industrie groeit met bijna 11 procent in november
De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in november 10,6 procent hoger dan in november 2020. Een maand eerder kwam de groei uit op 9,9 procent. De productie lag in november op het hoogste niveau ooit.


Minder faillissementen in december
In december 2021 zijn er, voor zittingsdagen gecorrigeerd, 30 bedrijven, exclusief eenmanszaken, minder failliet verklaard dan in november. Het aantal faillissementen ligt historisch laag.


Prijsstijging koopwoningen 20,4 procent in december
Bestaande koopwoningen waren in december 20,4 procent duurder dan een jaar eerder. Dat is de grootste prijsstijging sinds de start van de statistiek in 1995. In 2021 liep de prijsstijging van bestaande koopwoningen vrijwel onafgebroken op.


Meer gewerkte uren, meer vacatures, minder werklozen
Werknemers en zelfstandigen werkten in het derde kwartaal van 2021 in totaal ongeveer 3,5 miljard uur. Dat is, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 1,8 procent meer dan een kwartaal eerder.

In december waren 369 duizend mensen werkloos. Het aantal werklozen nam de afgelopen drie maanden af met gemiddeld 10 duizend per maand. Het werkloosheidspercentage kwam in december uit op 3,8 procent.

Eind september stonden er 371 duizend vacatures open, 45 duizend meer dan aan het eind van het tweede kwartaal. Hiermee wordt het recordhoogte van het vorige kwartaal (327 duizend) overtroffen.

De omzet van uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling steeg in het derde kwartaal 2021 met 2,8 procent in vergelijking met een kwartaal eerder. Ten opzichte van een jaar eerder groeide de omzet met 14,2 procent.

Bbp groeit met 2,1 procent in derde kwartaal 2021
Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het derde kwartaal van 2021 met 2,1 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat is vooral toe te schrijven aan een stijging van de consumptie door huishoudens. Ook de consumptie van de overheid droeg positief bij. Ten opzichte van het derde kwartaal 2020 was de omvang van het bbp 5,2 procent groter.

Geplaatst op 28-01-2022

< VorigeVolgende >


Share on: