Rapport alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol in 2020

VeiligheidNL heeft vandaag het rapport 'alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol' uitgebracht. Het rapport geeft inzicht in de Spoedeisende Hulp (SEH)-behandelingen naar aanleiding van alcoholvergiftigingen en ongevallen en geweldpleging waarbij alcohol betrokken was.

Alcoholvergiftiging
In 2020 is in Nederland naar schatting 4.200 keer (27 per 100.000 inwoners) iemand op de SEH terechtgekomen met een alcoholvergiftiging. Van deze 4.200 was een vijfde deel jonger dan 18 jaar. Ook de kans om met een alcoholvergiftiging op de SEH terecht te komen was het grootst voor 12-17 jarigen, gevolgd door jongeren van 18-24 jaar. De 12-24 jarigen hebben relatief dus meer alcoholvergiftigingen dan oudere personen. Een klein verschil met 2019 was te zien bij jongens/jonge mannen. In 2019 was de kans binnen de leeftijdsgroep 12-17 jaar het grootst, maar in 2020 kende de leeftijdsgroep 18-24 jaar een groter risico.

Ongevallen en geweldpleging vanwege alcohol
In 2020 vonden naar schatting 15.400 SEH-behandelingen (101 per 100.000 inwoners) plaats naar aanleiding van ongevallen, waarbij voor zover bekend alcohol betrokken was (bij het slachtoffer en/of een andere betrokkene). Dit was drie procent van alle SEH-bezoeken wegens een ongeval of geweldpleging in 2020, net als in 2019. 

De kans om na een ongeval met alcohol op de SEH te komen (per 100.000 personen van dezelfde leeftijd) was het grootst voor jongeren van 18-24 jaar. Mannen hadden een bijna drie keer zo grote kans op SEH-bezoek na alcoholgebruik dan vrouwen. Het aandeel 18-24 jarigen op de totale groep was iets kleiner dan in 2019. Verder week het beeld naar leeftijd en geslacht niet of nauwelijks af van een jaar eerder.

In 2020 minder SEH-bezoeken door alcoholvergiftiging en minder ongevallen en geweldpleging vanwege alcohol
De stijging in alcoholvergiftigingen in de laatste jaren is in 2020 veranderd in een daling (-36%) ten opzichte van 2019. Dit is vooral door de coronamaatregelen en met name in perioden van lockdown.

In totaal werden in 2020 nog 4.200 personen behandeld op een SEH-afdeling wegens een alcoholvergiftiging. Ondanks dat het aantal alcoholvergiftigingen bij jongeren de laatste jaren niet meer toeneemt, is de kans op een alcoholvergiftiging in de leeftijdsgroep 12-24 jaar nog steeds verreweg het grootst. In 2020 belandden nog 800 jongeren onder de 18 jaar op de SEH-afdeling, terwijl aankoop van alcohol wettelijk gezien pas vanaf 18 jaar is toegestaan.

Het aantal ongevallen met alcohol leek de laatste tien jaar te stijgen, maar nam in 2020 flink af (-19%), waarschijnlijk onder invloed van corona en coronamaatregelen. De kans om een alcoholgerelateerd ongeval te krijgen is hoe dan ook nog steeds aanmerkelijk groter voor mannen (alle leeftijden) en voor jongeren van 18-24 jaar. Ongevallen waarbij alcohol betrokken is leiden in de regel, ook in 2020, tot ernstiger letsel dan ongevallen waarbij alcohol geen rol speelde.

Het volledige rapport kunt u hier downloaden.

Bron: VeilgheidNL
Geplaatst op 10-12-2021

Volgende >


Share on: