Enno Wiertsema: 'Be good and tell it'

Het is je vast niet ontgaan dat de minister anderhalve week geleden een voorstel voor actieve transparantie naar de Kamer heeft gestuurd. Een voorstel waarin hij aanstuurt op het exact transparant maken van de provisie bij schadeverzekeringen. Wat wij als Adfiz vinden van zijn uitwerking, zal inmiddels bij iedereen wel bekend zijn: het lost niets op, is niet in het belang van de klant en verstoort het gelijke speelveld. Die boodschap zullen we blijven uitdragen.

De hoop én het vertrouwen zijn nu gevestigd op de leden van de Tweede Kamer en dat zij zo verstandig zijn de minister terug te fluiten en dit onzalige en onuitvoerbare plan naar de prullenbak verwijzen en vervangen door een goed plan. Wat wij verstaan onder een goed plan is ook bekend: eerder transparant is beter. 

Ondertussen gaan we gewoon door met doen waarin we goed zijn. En wat als we daarbij eens beginnen met transparant te zijn? En niet wachten op wat de minister uiteindelijk besluit, maar het goede voorbeeld geven. We hebben namelijk van meet af aan aangegeven dat als 'men’ écht wil dat we ongevraagd transparant zijn over onze beloning, we dat natuurlijk gewoon gaan doen. Want wat hebben we nu eigenlijk te vrezen? Helemaal niets! We weten wat we waard zijn en we weten dat we mensen écht kunnen helpen financieel weerbaarder te worden. Dat mag dan misschien nog niet zijn doorgedrongen tot iedereen in de politiek, bij ministeries, toezichthouders en consumentenorganisaties, maar wel tot de wetenschap. Niet één keer, maar keer op keer opnieuw tonen onderzoeken in binnen- en buitenland aan dat consumenten gebaat zijn bij financieel advies. En dat de onafhankelijk financieel adviseur dé persoon bij uitstek is om dat advies aan de consument te leveren. 


En als we dan starten met transparant zijn, dan ook all the way. Dus niet alleen op een moment in het adviestraject dat het relevant is, nut heeft voor de klant en op een wijze die voor jou werkbaar is. Maar ook over wat de klant van ons kan en mag verwachten, hoe we hem helpen en wat hem dat concreet oplevert. Een grote groep adviseurs doet dat al. Een nog grotere groep experimenteert ermee. Maar we moeten het met z'n allen doen, continu. Dat is soms lastig, net zoals iedere verandering. Geen idee of dat onwennigheid, niet weten hoe of bescheidenheid is, maar wat ik wel weet is dat we eraan moeten blijven werken om onze meerwaarde op een goede manier bij de consument voor het voetlicht te brengen. Want we zijn als adviseurs heel goed in het opkomen voor en het verdedigen van de belangen van de ander, maar kunnen misschien minder goed voor onszelf opkomen. Dáár moeten we ons dus verder in bekwamen. 


Als we die verandering voor elkaar krijgen, dan heeft dit gehele transparantietraject misschien ook nog positieve resultaten. En dan maakt het niet meer uit dat we te maken hebben met een minister die z'n oren teveel laat hangen naar partijen als het Verbond, dat als de dood is dat ook directe verzekeraars volledig transparant moeten zijn. Of naar de AFM en de Consumentenbond, die tegen beter weten in nog steeds roepen dat meer informatie betekent dat klanten rationeler gaan kiezen. Dat is niet zo, weten wij en weet de wetenschap. Dus laat je niet uit het veld slaan en ga door met goede dingen doen voor de klant. En vertel het. Of zoals ze in marketingkringen zeggen: be good and tell it.

Geplaatst op 07-12-2021

< VorigeVolgende >


Share on: