Commissie CFD stuurt open brief naar commissie van Financiën

CFD (de leidende brancheorganisatie voor zelfstandige, onafhankelijke advieskantoren in het midden en kleinbedrijf) heeft in de afgelopen jaren actief deelgenomen aan het stakeholdersoverleg dat het ministerie van Financiën hiervoor had georganiseerd. De beslisnota van de minister staat echter haaks op de formele uitkomst en het advies daarover aan de minister. Dit heeft het CFD doen besluiten een open brief naar de commissie van Financiën te sturen.

Op korte termijn wordt via twee schriftelijke rondes het Wijzigingsbesluit financiële markten 2021 en de beslisnota provisietransparantie schadeverzekeringen besproken.

Inzet van de minister is om de provisietransparantie op schadeverzekeringen voor particulieren in de pre-contractuele fase in nominale bedragen mee te delen aan de prospect. De minister kwam tot deze onverwachte conclusie na een persoonlijk onderhoud met de consumentenbond en de AFM. Opvallend daarbij is dat zowel de AFM als de consumentenbond tijdens de eerdergenoemde stakeholderbijeenkomsten actief hebben deelgenomen aan de debatten, die hebben geleid tot het afgewogen advies dat de betrokken ambtenaren hebben uitgebracht.

CFD voorzitter Edwin Herdink heeft namens CFD veel te zeggen over deze plotselinge ommezwaai en heeft in de open brief een voorbeeld aangehaald wat dit besluit in de praktijk betekent.
 
Iemand koopt een auto en in het startgesprek dient het intermediair, als het aan de minister ligt, direct aan te geven wat het exacte bedrag in euro’s is dat het intermediair ontvangt aan doorlopende provisie als de partijen tot zaken komen. Afgezien van het feit dat dit nogal ongemakkelijk overkomt is het onmogelijk om dat in deze fase al aan te geven.

Het ondoorzichtige informatiedocument
Daar is tijdens de stakeholdergesprekken ook uitgebreid over gesproken. Het eindresultaat wordt een ingewikkeld digitaal informatiedocument, waar allerlei mitsen en maren in moeten worden opgenomen. Niet echt duidelijk voor de consument.

De pre-contractuele fase
In het wijzigingsbesluit wordt gesproken over de pre-contractuele fase. Het is dus ook mogelijk om voorafgaand aan de bemiddeling (afsluiten), dus na de inventarisatie en het advies, aan te geven wat het exacte bedrag aan provisie is voor de doorlopende dienstverlening na afsluiten.

Probleem is dat de tijd en expertise die aan de inventarisatie en het advies is besteed dan al wel is geleverd.

Het dubbele ongelijke speelveld
Door de beoogde aanpak van de minister worden intermediairs dus min of meer gedwongen om vooraf een bedrag in rekening te brengen voor inventarisatie en advies. En daarmee ontstaat dan direct een ongelijk speelveld met direct writers en vergelijkers. Precies wat de minister niet wil.

De kernvraag
Gaat de minister akkoord met een door de sector breed gedragen oplossing (na vier jaar overleg) of wordt de beslisnota van de minister die tot stand is gekomen na een een-tweetje met de AFM en de consumentenbond gevolgd? Deze beslisnota komt overigens exact overeen met wat het Verbond van Verzekeraars wil.

De praktijk die CFD voorstelt
Gelet op de klantbescherming die consumenten nu al genieten, past actieve transparantie van provisie na het afsluiten van een verzekering daar prima in wat CFD betreft. Maar als dat echt een brug te ver is voor de politiek dan stelt CFD de volgende (breed gedragen) procedure voor:

Tijdens de pre-contractuele fase meldt het intermediair dat op autoverzekeringen gemiddeld ca. een vijfde deel of 20% van de premie als provisie wordt uitgekeerd voor het bemiddelen (afsluiten) en beheren van de verzekering, inclusief professionele onafhankelijke schadeafwikkeling, verzorgen van administratieve procedures en periodieke controle op passendheid van de verzekering.

Nog eens 21% gaat naar de staatskas (assurantiebelasting) en de rest is voor de verzekeraar.

Er wordt ook aangegeven dat de consument op elk gewenst moment kan stoppen met de verzekering of deze kosteloos kan overhevelen naar een ander intermediair.

Het huidige systeem biedt als groot voordeel dat iedere consument bij een intermediair kan binnenlopen voor een persoonlijk en onafhankelijk advies van een expert, zonder gedoe. Dat is wat hier op het spel staat.

Een verworvenheid voor consumenten die in de ogen van CFD  uiterst waardevol is.

De CFD wenst de minister veel wijsheid bij de verdere besluitvorming.

De volledige open brief van de CFD is hier te lezen.
Geplaatst op 08-12-2021

< VorigeVolgende >


Share on: