Samenwerking wordt kern van bedrijfsmodel automatiseerders

De stichting Contactgroep Automatisering, CGA, verwacht dat het professionaliseren van samenwerking tussen organisaties in de nabije toekomst steeds belangrijker wordt. Dit kwam naar voren tijdens een sessie die de CGA in samenwerking met AlliantiePartners heeft georganiseerd.

De digitale ontwikkelingen gaan met een steeds hogere snelheid en met een steeds grotere onzekerheid. Daardoor zijn organisaties steeds minder in staat om hun eigen doelstellingen volledig op eigen kracht te bereiken. Risico’s en kennis delen met andere organisaties door intensief samen te werken is een oplossing voor deze ontwikkeling. Dat vereist echter wel dat het samenwerken professioneel gebeurt, immers 80% van de gestarte samenwerkingsverbanden zijn niet succesvol.
 
Enkele deelnemers van de CGA hebben de afgelopen jaren kennis gemaakt met AlliantiePartners, een initiatief van Wim Witteveen. Hun positieve ervaringen hebben ertoe geleid dat er voor alle deelnemers van CGA een kennismakingssessie is georganiseerd.
 
Wim Witteveen: Organisaties die alliantiemanagement als kerncompetentie inzetten kunnen daarmee extreem succesvol zijn. Een bedrijf als ASML is hier een goed voorbeeld van. ASML is wereldleider. Niet omdat men alles zelf bedenkt en maakt, maar omdat men erin is geslaagd op een breed gebied en met honderden op hun gebied gespecialiseerde bedrijven tot een blijvende samenwerking te komen. AlliantiePartners ondersteunt organisaties op dit vlak met advies, een complete leergang en een netwerk.
 
CGA: Make, buy or ally is de vraag die elke dag op tafel ligt
Michael Mackaaij, voorzitter van de stichting Contactgroep Automatisering: “De deelnemers van de CGA richten zich vooral op het ontwikkelen van applicaties die gebruikt worden in de driehoek aanbieder, adviseur en klant. De ontwikkelingen op dat gebied gaan snel. In die snel veranderende wereld komt voor automatiseringsbedrijven steeds frequenter de vraag op tafel: zelf doen, inkopen of samenwerken (make, buy of ally). Wij zien dat bij de automatiseringsbedrijven steeds vaker voor die laatste optie wordt gekozen. Hoewel er bij onze deelnemers vele samenwerkingen tot stand zijn gekomen, blijkt vaak dat men zich onvoldoende bewust is van de succesfactoren. Ook ontbreekt er een duidelijk proces om tot een succesvolle samenwerking te komen.
 
Ook bij onze klanten, financieel dienstverleners, zien wij steeds vaker een wens om de traditionele klant-leveranciersrelatie dieper te ontwikkelen. In sommige gevallen leidt dat tot een verregaande stap, zoals recentelijk de overname van A.i. Automatisering door Alpina. In andere gevallen leidt het bijvoorbeeld tot het maken van aanvullende (contractuele) afspraken met betrekking tot het doorontwikkelen van applicaties. Een beter besef hoe dergelijke samenwerkingen gestart en onderhouden kunnen worden, helpt onze markt vooruit.
 
In de sessie die wij met AlliantiePartners voor de deelnemers van CGA hebben georganiseerd, is uitgebreid gesproken over de condities die ontwikkeld moeten worden om een samenwerking succesvol te doen zijn. Het door AlliantiePartners ontwikkelde model geeft een standaard proces om de grootste valkuilen te voorkomen.
 
Het thema samenwerking zal naar verwachting in de komende jaren ook binnen onze sector steeds belangrijker worden en daarmee blijvend op de agenda van de ondernemingen en onze stichting komen te staan”.
Geplaatst op 25-11-2021


Share on: