Product recalls blijven hoog in Europa

Sedgwick, de wereldwijde leverancier van technologie gebaseerde risico-, benefits- en geïntegreerde bedrijfsoplossingen, heeft zijn nieuwste Europese product recall index rapport gepubliceerd. Uit het rapport blijkt dat het recall volume consistent hoog blijft door de nieuwe en veranderende regelgevingen, toegenomen controle op milieu- en duurzaamheidspraktijken en wijdverspreide operationele uitdagingen.

Het rapport bevat de meest recente gegevens over terugroepacties, inzichten, trends en voorspellingen die belangrijk zijn voor bedrijven nu er een wereldwijde pandemie is die de regelgeving, het politieke klimaat en het consumentengedrag heeft veranderd.
 
Dit toonaangevende onderzoek en deze analyse werden ontworpen en uitgevoerd door Sedgwick's experts in best practice product recall en hersteloplossingen. Sedgwick werkt samen met klanten in alle sectoren om de risico's te beheren en de gevolgen van bedrijfs- en productcrisissen in de markt te minimaliseren.
 
Hoogtepunten zijn gegevens over het derde kwartaal en voorspellingen voor wat men kan verwachten in de rest van 2021 en in 2022:
 
Gegevens over terugroepacties in het derde kwartaal:
 
 • Het aantal teruggeroepen auto's daalde met 14% op kwartaalbasis; de kwartaalvolumes blijven echter hoger dan vóór de pandemie, ondanks de afgenomen vraag naar auto's en pandemie gerelateerde uitdagingen in de toeleveringsketen.
 • Het aantal teruggeroepen voedsel- en drankproducten bleef stijgen, van 1.120 in het tweede kwartaal tot 1.178 in het derde kwartaal van 2021. Voor het derde opeenvolgende kwartaal blijft besmetting (andere dan bacteriën) de belangrijkste oorzaak van het terugroepen van voedsel en dranken (37% van alle gebeurtenissen).
 • Het aantal teruggeroepen farmaceutische producten daalde in het derde kwartaal met 29%, ondanks de stijgende tendens van de vorige kwartalen. In Frankrijk geproduceerde geneesmiddelen worden nog steeds het vaakst teruggeroepen.
 • Het aantal teruggeroepen medische hulpmiddelen steeg in het derde kwartaal met 6% (tot 709 voorvallen) en blijft 38% boven het kwartaalgemiddelde van 2020. Er was dit kwartaal een breder scala aan terugroepoorzaken, met software als belangrijkste oorzaak voor terugroepacties.
 • Elektronische terugroepacties daalden in het derde kwartaal met 7% (tot 71 voorvallen), maar bleven 26% hoger dan het kwartaalgemiddelde van 2020. Deze verhoogde activiteit weerspiegelt de voortdurende aandacht voor de veiligheid van elektronica nu bedrijven blijven navigeren tussen persoonlijke en externe werkomgevingen.
 • Het aantal teruggeroepen speelgoedartikelen bleef met 81 gevallen in het derde kwartaal gelijk aan dat van vorig kwartaal. Dit blijft 23%, een daling ten opzichte van het eerste kwartaal, dat er 105 noteerde. Risico op verstikking was de belangrijkste oorzaak van terugroepacties met 24 gevallen.
 • Het aantal teruggeroepen kledingstukken daalde tot 30 in het derde kwartaal, na bijna een verdubbeling vorig kwartaal. Bij het terugroepen van kleding ligt de nadruk op producten voor kinderen, die dit kwartaal tweederde van alle gevallen vertegenwoordigden.
 
Vooruitblik in 2022:
 
 • De automobielindustrie mag in 2022 meer regelgevingsactiviteiten verwachten die gericht zijn op de veiligheid van de consument, aangezien de voertuigtechnologie steeds complexer wordt. Volgend jaar zullen fabrikanten op grond van Verordening (EU) 2019/2144 nieuwe veiligheidsmaatregelen in auto's moeten implementeren, waaronder voorzieningen om te waarschuwen voor slaperigheid en afleiding van de bestuurder, intelligente snelheidsassistentie en het gebruik van camera's of sensoren om veilig achteruit te rijden. Door de toegenomen belangstelling voor elektrische voertuigen en autonoom rijden zullen autofabrikanten hun productieprocessen nog nauwlettender in het oog moeten houden.
 • Verstoringen van de toeleveringsketen kunnen leiden tot vervanging van levensmiddelen en dranken en kunnen gevolgen hebben voor de nauwkeurigheid van de etikettering van ingrediënten en allergenen. Bovendien treden commissies in zowel het VK als de EU hard op tegen misleidende beweringen van bedrijven over milieuduurzaamheid bij de voedselproductie. Nu deze initiatieven van start gaan, moeten bedrijven in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie zich inspannen om de etikettering en marketingclaims van hun producten te herzien en ervoor te zorgen dat milieu- en duurzaamheidsclaims accuraat zijn en voldoen aan de huidige en verwachte richtlijnen van de toezichthouder. 
 • Nu de herziening van de wetgeving voor de farmaceutische industrie in 2022 is gepland, wordt verwacht dat deze sector zal blijven groeien, ondanks de risico's en uitdagingen die kunnen worden verwacht in een wereld die steeds digitaler wordt en waar de grens tussen farmaceutica en technologie steeds verder zal kruisen. 
 • Wat medische hulpmiddelen betreft, zijn fabrikanten druk bezig geweest met de voorbereiding op, en nu met de uitvoering van, de veranderingen die zijn ingevoerd door de nieuwe Verordening betreffende medische hulpmiddelen (Medical Device Regulation, MDR) die in mei 2021 is ingevoerd. Hoewel er veel aandacht is geweest voor de naleving van deze nieuwe eisen, verwachten we in 2022 meer terugroepacties naarmate de regelgevende instanties met de nieuwe regeling aan de slag gaan. 
 • De kledingindustrie wordt geconfronteerd met het hoogste risiconiveau op het snijvlak van innovatie en duurzaamheid. De grootste veiligheidsuitdagingen voor slimme kleding hebben te maken met cyberbeveiliging en gegevensbescherming, waarbij de AVG-wetgeving van de EU verzamelde en verwerkte gegevens als gevoelig beschouwt. Net als voor voedsel en drank wordt van de EU verwacht dat zij regels opstelt die duurzame productie van textiel en recycling van gebruikte kledingstukken aanmoedigen. Het is verstandig om na te gaan hoe deze ontwikkelingen van invloed zullen zijn op terugroepacties.
 • In de EU zijn onlangs ‘recht op reparatie’-regels ingevoerd voor huishoudelijke elektronica, die voortvloeien uit de richtlijn ecologisch ontwerp. Hoewel deze nieuwe aanpak in de eerste plaats gericht is op milieu en duurzaamheid, zullen uit deze veranderingen onvermijdelijk overwegingen inzake productveiligheid en terugroepacties voortvloeien.
 • Speelgoed is een van de meest gevraagde categorie consumentenproducten, vooral tijdens het vakantieseizoen dat nu al aan de gang is. Gezien de gespannen toeleveringsketens is de vraag naar speelgoed het grootst en zullen sommige consumenten zich voor cadeaus online tot derden wenden. Dit brengt risico's met zich mee, aangezien er geen garantie is dat onlineverkopers de wetten inzake productveiligheid naleven. Dit is een aanhoudend aandachtspunt voor wetgeving in de EU en het VK.
 
"Fabrikanten opereren in een van de meest turbulente en onzekere tijden in de recente geschiedenis en worden geconfronteerd met grotere uitdagingen op het gebied van de toeleveringsketen, cyberveiligheidskwesties en veranderingen in de regelgeving. Daarnaast zullen gerichte inspanningen in de EU voor duurzamere bedrijfspraktijken van invloed zijn op risico- en recall-uitspraken", aldus Julie Ross, international business development director bij Sedgwick. "Leiders moeten van plan zijn om in 2022 met een frisse blik naar hun praktijken en processen te kijken om ervoor te zorgen dat hun teams voorbereid zijn om aan nieuwe wetgeving te voldoen en beschermd te blijven in het geval van een terugroepactie of veiligheidsonderzoek."
 
De recall-index wordt elk kwartaal opgesteld door de merkbeschermingsexperts van Sedgwick. Het is het enige rapport dat recall-gegevens verzamelt en volgt om belanghebbenden in de industrie te helpen navigeren door de regelgeving, product recalls en andere in-market productuitdagingen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.sedgwick.com/brandprotection.  
 
Download hier de nieuwe editie European product recall index report.
Geplaatst op 23-11-2021

< VorigeVolgende >


Share on: