AFM wil consument bewust maken van verzekeringsdekking

Sinds kort wordt door verzekeraars schade door huisverzakkingen als gevolg van langdurige droogte en grote overstromingen niet of maar gedeeltelijk gedekt. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil dat consumenten zich hier bewuster van zijn. Verzekeraars moeten duidelijk communiceren over dekkingsvoorwaarden en de overheid zou moeten meedenken over oplossingen voor onverzekerbare schade.

De AFM heeft dit vandaag in een rapport ‘De invloed van klimaatverandering op schadeverzekeringen’ gepubliceerd.  

Door klimaatverandering neemt extreem weer toe. De schade door overstromingen in de EU in het eerste decennium van deze eeuw bedroeg gemiddeld 4 miljard euro per jaar. Dit loopt naar schatting op tot 23 miljard euro in 2050. Die schade is niet altijd gedekt door verzekeraars, zoals bijvoorbeeld vormen van hagelschade aan zonnepanelen. 

Risico op verzakking bij 800.000 woningen
Waar in 2016 nog vier verzekeraars dit risico dekten, doet sinds vorig jaar geen enkele partij dit meer. Nederland krijgt steeds meer te maken met langdurige droogte. Naar schatting lopen 800.000 woningen het risico op verzakking en instorting bij daling van het grondwaterpeil. Met een gemiddeld schadebedrag van 64.000 euro kan de financiële impact voor huishoudens enorm zijn. De AFM vindt het belangrijk dat consumenten in hoog risicogebieden zich hiervan bewust zijn en er in hun financiële planning rekening mee houden als zij een huis kopen of verbouwen. 


Overstromingsschade niet altijd gedekt
De totale schade voor particulieren in Limburg door de recente overstromingen loopt waarschijnlijk in de honderden miljoenen euro’s. Sommige verzekeraars van zakelijke polissen vergoeden die schade formeel niet, omdat overstromingen zijn uitgesloten. Gedupeerde ondernemers waren zich daar vaak niet van bewust. Particulieren waren in dit geval wel gedekt, maar zouden dat niet zijn geweest als de Maas buiten haar oevers was getreden. Veel consumenten zijn zich niet bewust van dit verschil.


Duidelijker maken van polisvoorwaarden
De consument heeft nu te maken met, complexe polissen met beperkingen, uitsluitingen, preventie-eisen en veranderende voorwaarden. Consumenten doen er daarom goed aan om te bekijken welke klimaat gerelateerde dekking hun verzekeringspolis heeft, want er zijn grote onderlinge verschillen. Als zij gebruik maken van de diensten van een adviseur kan deze hen hierbij ook helpen. 

Verzekeraars moeten transparant communiceren over dekkingsvoorwaarden en wijzigingen daarin, zodat het voor consumenten en ondernemers duidelijk is wat wel en niet wordt vergoed.


Oplossing voor onverzekerbaarheid nodig
Door de onvoorspelbaarheid en de impact van klimaatverandering wordt klimaat gerelateerde schade in toenemende mate moeilijk verzekerbaar. Omdat de schadelast in de komende jaren fors zal toenemen, vindt de AFM dat de overheid en sector gezamenlijk naar oplossingen moeten zoeken voor dit groeiende probleem.

Bron: AFM
Geplaatst op 28-10-2021

< VorigeVolgende >


Share on: