Enno Wiertsema: 'Echt aan de slag'

Enno Wiertsema, algemeen directeur van brancheorganisatie Adfiz, schrijft maandelijks een column. Dit keer over business as usual na de vakantieperiode en de onderwerpen die de boventoon voerden in de afgelopen maanden.

Nog namijmerend over en nagenietend van de voorbije vakantieperiode ben ik bij terugkomst op kantoor begonnen aan het doornemen van een hele rits emails, een stapel post, tal van nieuwe dossiers en flink wat nieuwsbrieven. Business as usual wat dat betreft en ik ben waarschijnlijk niet de enige die op deze manier de draad weer oppakt. Al lezende merk je dan dat er een paar onderwerpen de boventoon voerden in de afgelopen maanden.  


Ten eerste de nasleep en afhandeling van de watersnood in Limburg en Brabant. Er zijn schrijnende gevallen van ondernemers die tussen wal en schip dreigden te vallen. En van adviseurs die tegen een muur van onbegrip, regels en uitzonderingsgevallen aanliepen, terwijl ze hun klant bijstonden om zoveel mogelijk schade vergoed te krijgen. En het is belangrijk dat daar goed naar wordt gekeken om zo met oplossingen te komen die die ondernemers weer in staat stellen er bovenop te komen. Maar wat vooral beklijft is de positieve en constructieve houding van alle bij de watersnood betrokken partijen. Ik denk dan aan de landelijke inzamelingsactie die vele miljoenen heeft opgebracht, de overheid die razendsnel reageerde met het in werking stellen van de Wts en deze heel ruimhartig toepast, de vele adviseurs die zich tien slagen in de rondte hebben gewerkt om schades te inventariseren, claims in te dienen of gewoon even een kop koffie te drinken met een gedupeerde klant en – niet in de laatste plaats – de verzekeraars die de kleine lettertjes uit hun voorwaarden opzijzetten en zich zeer coulant hebben opgesteld. Dan valt toch maar weer eens op hoe we snel en veel bergen kunnen verzetten als de wil er maar is om samen te werken. 


Een ander onderwerp dat ik veelvuldig voorbij zag komen, is de cyberveiligheid. Uit het Cybersecuritybeeld dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) jaarlijks opstelt samen met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), doemt een beeld op van onverminderd grote risico's, een toenemende dreiging, onvoldoende weerbaarheid en cyberbeleid dat niet op orde is. Om daar verandering in te brengen wordt het ene na het andere initiatief geïnitieerd om burgers en bedrijven bewust te maken van cyberdreiging; diverse overheidsinstanties houden zich ermee bezig, de kranten staan er vol mee. Ook bij Adfiz staat dit onderwerp al geruime tijd prominent op de agenda. En toch neemt het aantal bedrijven dat getroffen wordt door een ransomware-aanval, phishingmail of Whatsappfraude toe, ook binnen onze sector. Ik zou iedereen dan ook willen aanraden nu écht werk te maken van het vergroten van de digitale weerbaarheid. In ons kennisportaal vind je diverse tools, tests en tips om daarmee te beginnen. En onze partner Digital Trust Center (DTC) start binnenkort met een pilot waarbij bedrijven specifieke dreigingsinformatie ontvangen. Je kunt je daarvoor nog aanmelden. 


In het verlengde hiervan wil ik nog wijzen op eHerkenning. Want voor wie het niet heeft meegekregen: halverwege de vakantiemaanden is bekend gemaakt dat het per 7 januari 2022 definitief over en uit is met het Digitaal Paspoort. Inloggen bij verzekeraars kan dan alleen nog maar met eHerkenning. Ik begrijp heus wel dat je zo net na de vakantie liever aan de slag gaat met inspirerender en meer energie gevende bezigheden dan je te verdiepen in eHerkenning. En dat je opziet tegen de relatief complexe aanvraag, het gedoe en de tijd die het jou en je collega's kost om je het nieuwe inlogmiddel eigen te maken. En dan hebben op dit moment ook nog niet eens alle verzekeraars de transitie afgerond, wat betekent dat je voorlopig nog de twee standaarden naast elkaar moet gebruiken. Maar voor alle duidelijkheid: eHerkenning is niet geïntroduceerd om het je leven zuurder te maken. Integendeel. Het is veiliger, want het maakt onder andere gebruik van 2-factor authenticatie. Het is gebruiksvriendelijker, want de gebruiker is niet gebonden aan slechts één werkplek. En het wordt ook buiten de branche gebruikt (onder andere door de Belastingdienst en het UWV), wat maakt dat je niet verschillende inlogmiddelen naast elkaar moet gebruiken en onderhouden. Dus beschik je nog niet over eHerkenning? Doe jezelf een lol en ga er nu – in deze nog relatief rustige periode – mee aan de slag. 


PS: Woensdag 22 september organiseert Adfiz weer een Zakelijk Platform. Klik hier voor een overzicht van het programma en om je aan te melden.

Geplaatst op 07-09-2021

< VorigeVolgende >


Share on: