Alternatieve causaliteit geen grond voor mindering schade

Advocatenkantoor Kennedy van der Laan gaat in op een casus waarbij de vraag is of een deel van de schade in mindering wordt gebracht indien deze ook kan zijn veroorzaakt door een andere partij.

Bij de sloop van een betonvloer in een kantoorgebouw door bouwbedrijf X is schade ontstaan aan de eerder door Y nieuw aangebrachte gevelbeplating van de hal die grenst aan het kantoorgebouw. De schade is – met uitzondering van het verschuldigde eigen risico – vergoed onder de CAR-verzekering van Y. CAR-verzekeraars en Y spreken X aan voor de uitgekeerde schade respectievelijk het eigen risico. 

Het hof oordeelt dat als gesteld en niet weersproken vaststaat dat partijen zijn overeengekomen dat X slechts gehouden is om een derde deel van de schade te vergoeden.

X heeft aangevoerd dat een (groter) deel van de schade voor rekening van CAR-verzekeraars en Y moet blijven, nu met de vervanging van de beschadigde platen ook een tochtprobleem is opgelost dat was ontstaan doordat Z, een onderaannemer van Y, onvoldoende isolatie had aangebracht. Het hof oordeelt dat indien al zou komen vast te staan dat het nodig was om de platen te demonteren en opnieuw te monteren om het tochtprobleem te verhelpen, dat niet afdoet aan het feit dat de noodzaak van de demontage en montage ook een gevolg is van een gebeurtenis waarvoor X ten opzichte van Y aansprakelijk is, zodat er in dat geval sprake is van een hoofdelijke aansprakelijkheid van X en Z (art. 6:99 BW). 

Deze uitspraak laat zien dat de aangesproken partij zijn aansprakelijkheid jegens de benadeelde in beginsel niet kan afhouden met het verweer dat de schade tevens het gevolg is van een andere gebeurtenis waarvoor een andere partij aansprakelijk is (dit is mogelijk anders indien het handelen van die andere partij als eigen schuld aan de benadeelde kan worden toegerekend). Wel kan de aangesproken partij in dat geval mogelijk (een deel van) de schade verhalen op die andere partij.

Klik hier voor de uitspraak.

Geplaatst op 18-06-2021

< VorigeVolgende >


Share on: