Verzekeringssector in Hannover richt vaccinatiestraat op voor werknemers

De verzekeringsmaatschappijen in Hannover staan in de startblokken met een eigen vaccinatielijn om de ongeveer 12.000 werknemers van de maatschappijen in te enten tegen het Coronavirus.

De voorbereidingen hiervoor zijn de afgelopen weken in volle gang geweest en op dinsdag 11 mei 2021 was het zover, de installatie op de locatie van de HDI Group in de Buchholzer Strasse 98 werd met succes voltooid en tijdens een bezoek ter plaatse gepresenteerd en toegelicht aan Hannover's burgemeester Belit Onay. Zodra het vaccin beschikbaar is, kunnen daar elke week tot 2.500 mensen worden gevaccineerd.

De vaccinatiestraat is een initiatief van de in Duitsland gevestigde verzekeraars Concordia Versicherungen, E+S Rück, Hannover Rück, HDI & Talanx, KKH Kaufmännische Krankenkasse, Mecklenburgische Versicherungen, Swiss Life, VGH Versicherungen, VHV Group en WERTGARANTIE Group.

Samen zeggen zij: "Met dit vaccinatie-initiatief erkennen wij zowel onze verantwoordelijkheid tegenover onze medewerkers als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om de vaccinatiestrategie van de Duitse regering en de deelstaat Nedersaksen actief te ondersteunen bij het indammen van de pandemie."
 
De burgemeester van Hannover, Belit Onay, juichte het initiatief van de verzekeraars in Hannover toe: "Ik ben zeer onder de indruk van de inzet van de in Hannover gevestigde verzekeraars. Het is goed voor de meer dan 12.000 werknemers*, maar ook voor de stad Hannover en de regio - elke gevaccineerde is een extra beschermde persoon. Het vaccinatieaanbod breidt de vaccinatiemogelijkheden in de stad uit - ik kan dit alleen maar toejuichen en ondersteunen".  
 

De verzekeraars hebben de vaccinatiestraat op eigen kosten ingericht in de gebouwen van het HDI in de Buchholzer Straße. Ook organiseren zij op eigen kosten personeel en materiaal voor een soepel verloop van de vaccinatie. De vaccinaties zijn gratis voor de werknemers.
 
Met de vaccinaties kan worden begonnen zodra een voldoende hoeveelheid vaccin beschikbaar is en de bevoegde autoriteiten officieel toestemming hebben verleend. De bedrijven zullen hun werknemers tijdig inlichten over het precieze startsein en de procedure.
 
In een gezamenlijke brief hadden de bedrijven hun bezorgdheid aan het Nedersaksische ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Gelijke Kansen kenbaar gemaakt en om steun gevraagd bij de verstrekking van vaccins. De verzekeraars kwamen echter niet in aanmerking voor de huidige modelproef van de deelstaatregering van Nedersaksen voor Corona-vaccinaties door bedrijfsartsen.
 
Steun in de strijd tegen de pandemie
De vaccinatielijn in de Buchholzer Straße telt vier rijstroken waar gelijktijdig vaccinaties kunnen worden toegediend. Dit resulteert in een maximumcapaciteit van 2.500 vaccinaties per week. Dit kan echter alleen ten volle worden benut als vaccin in voldoende hoeveelheden beschikbaar is. In ieder geval zal de beschikbare capaciteit gelijkelijk over alle deelnemende verzekeraars worden verdeeld. Uiteraard zullen de bedrijven zich ook houden aan het door de autoriteiten vastgestelde vaccinatiebevel, zolang dit bevel bestaat.
 
Tegelijkertijd riepen de bedrijven hun werknemers op om gebruik te blijven maken van het vaccinatieaanbod dat elders al bestaat. Degenen die al een afspraak bij hun huisarts of vaccinatiecentrum hebben, moeten daar gebruik van maken. De verzekeraars zien hun vaccinatieaanbod als een aanvullende manier om de inspanningen van de deelstaatregering van Nedersaksen en de inspanningen van artsen en ziekenhuizen ter bestrijding van COVID-19 te ondersteunen.
 
Sommige van de aan de campagne deelnemende bedrijven zijn ook actief op locaties buiten Hannover en Nedersaksen. Zij benadrukten daarom dat zij ook voor deze locaties lokale oplossingen voorzien om de werknemers daar zo snel mogelijk vaccinaties aan te bieden.
 
 
Geplaatst op 11-05-2021

Volgende >


Share on: