Pleidooi voor andere testnormen bij brandbare gevels

De grote brand in woontoren de Grenfell Tower die 72 Londenaren het leven kostte doet nog steeds stof opwaaien. Ook Zembla besteedde er onlangs nog aandacht aan. Wat je tegen dit soort verschrikkelijke evenementen kan doen, daar zijn de meningen over verdeeld. Het Verbond roept bijvoorbeeld op tot betere wet- en regelgeving. Jurjen Burghgraef van Burghgraef van Tiel & Partners pleit voor een nieuwe testnorm voor gevels en heeft zelfs een stappenplan ontwikkeld.


Op 6 mei jongstleden heeft het BNNVARA programma Zembla aandacht besteed aan het onderwerp ‘brandbare gevels’ naar aanleiding van die vreselijke brand. Op social media staan inmiddels tal van reacties. Een van de door Zembla geïnterviewde partijen was Jurjen Burghgraef. “Wij hebben hieraan meegewerkt, omdat wij ons zorgen maken over het huidige niveau van het bouwbesluit. Ook al volg je alle richtlijnen van het bouwbesluit, dan nóg kunnen er slachtoffers vallen. De geveltesten die volgens het bouwbesluit moeten worden gedaan om de brandbaarheid van de gevel te testen hebben namelijk geen betrekking op de gehele gevel, maar slechts op losse bouwmaterialen. En het vermogen van de brander mag bij het testen van die losse bouwmaterialen volgens de testnorm nou eenmaal stukken lager zijn dan het vermogen van de brander als een complete gevel op brandbaarheid getest wordt.
 

Mensen blijven bovendien steeds langer thuis wonen, gebouwen worden steeds hoger en er wordt steeds vaker gebruik gemaakt van andere bouwmaterialen dan beton of steen. Door het gebruik van die andere bouwmaterialen worden dit soort gebouwen veelal steeds brandbaarder. Omdat ouderen minder mobiel zijn wordt de kans op meerdere slachtoffers ten gevolge van een brand vergroot. Doordat er steeds vaker gebruik wordt gemaakt van verschillende bouwmaterialen voor de gevel – die veelal afzonderlijk zijn getest op brandtechnische aspecten, maar niet als ‘gehele’ gevel – wordt de kans op een snelle branduitbreiding via de gevels vergroot. Daarom hebben wij een stappenplan gemaakt.”
 

Voorstander van grootschalige geveltesten

Het beoordelen van deze gevels is specialistisch werk en het bouwbesluit geeft hier onvoldoende sturing in. Burghgraef van Tiel & Partners is daarom een groot voorstander van grootschalige geveltesten, waarbij de gevels worden getest zoals ze ook worden geplaatst. “Het vermogen van de brander moet hierbij realistisch zijn; bijvoorbeeld 3.000 KW zoals bij de BS8414 test wordt gehanteerd. De huidige testmethode – de SBI test – maakt bijvoorbeeld gebruik van een brander met een vermogen van maar 30 KW. Deze test is niet representatief voor gevels van hoge gebouwen. Helaas wordt deze test nog wel voorgeschreven door het bouwbesluit, zowel voor bestaande bouw als voor nieuwbouw.

De afgelopen dagen hebben wij diverse signalen ontvangen waarbij men de indruk wekte dat een gevel direct veilig zou zijn als het isolatiemateriaal zou worden vervangen door een onbrandbaar isolatieproduct, zoals een A2. Dit is echter niet waar, want het brandgedrag van bijvoorbeeld de buitenbeplating speelt ook een grote rol bij het beoordelen van de brandveiligheid van een gevel. Daarnaast zullen er bij hoge gebouwen, ook al is er gebruik gemaakt van een onbrandbaar isolatiemateriaal, nog steeds vuurstoppers nodig zijn ter hoogte van de verdiepingsvloeren. De enige manier om zeker te weten dat gevels van hoge gebouwen voldoende veilig worden uitgevoerd, is de betreffende gevel altijd te testen conform een grootschalige geveltest. Daarnaast zal tijdens de bouw onafhankelijk toezicht noodzakelijk zijn. Deskundigen die beoordelen dat de gevel net zo wordt geplaatst, als de gevel is getest. Ook zijn andere preventieve maatregelen cruciaal in het gehele proces. Denk aan zaken als: meerdere onafhankelijke vluchtwegen, rookmelders in vluchtwegen en sprinklers. Veelal worden sprinklers pas voorgeschreven voor een gebouw hoger dan 70 meter, maar doordat mensen steeds langer thuis blijven wonen en bij brand mogelijk verminderd zelfredzaam zijn, is het bij hogere gebouwen (vanaf bijvoorbeeld 30 meter) zeker een afweging om ook sprinklers voor te schrijven.”

Geplaatst op 21-05-2021

Volgende >


Share on: