Fabian Franse: We zijn veerkrachtiger dan we misschien wel dachten

Een jaar geleden brak corona uit. Geen van ons had vermoed dat de impact van het coronavirus zo groot zou zijn. Wat het coronatijdperk ons gebracht heeft? We stelden de markt een aantal vragen over de impact die corona heeft op ons persoonlijk, op de bedrijven waar we werken en op onze markt. De komende periode kunt u in de nieuwsbrieven lezen hoe branchegenoten deze periode ervaren. Vandaag Fabian Franse, lid managementteam bij KakesWaal expertise.

Leeftijd: 42 
Werkt bij: KakesWaal Expertise
Functie: Lid Managementteam/Teamleider/Schade-expert
Sinds: 2018

Welke impact heeft volgens u corona op de branche? 
Ik heb alleen een duidelijk zicht op de impact die corona heeft op ons bedrijf. Als ik kijk naar KakesWaal en de bedrijfsresultaten van afgelopen jaar, kan ik concluderen dat er sprake is van een gezonde groei en dat we een voortzetting zien van de trend van de afgelopen jaren. Dus anders dan in sommige branches mogen we absoluut niet klagen. We waren zelfs in de gelukkige omstandigheid dat we een aantal nieuwe collega’s aan ons bedrijf hebben weten te binden. 
 
Zijn er voor de branche ook positieve consequenties? Zo ja, welke? 
Wat ik in de branche heb gezien, is dat er een bepaalde creativiteit ontstaat wanneer we geconfronteerd worden met beperkingen. Vanuit mijn bestuursfunctie in de commissie seminars van het NIVRE heb ik initiatieven zien ontstaan die waarschijnlijk, nadat het virus onder controle is, zullen blijven bestaan. Webinars en online intervisiebijeenkomsten zijn een efficiënte manier gebleken om informatie en kennis te delen. 
 
Heeft corona negatieve consequenties voor de branche? 

Een negatieve consequentie is dat we elkaar als branchegenoten niet meer ontmoeten. De contactmomenten zijn beperkt en als ze er zijn, worden ze vaak op een andere manier vorm gegeven. Fysieke netwerkmomenten zijn komen te vervallen. Dit is momenteel onvermijdelijk, maar absoluut een gemis.
 
Wat zijn de positieve gevolgen van corona voor uw bedrijf? 
Als ik moet bedenken wat de coronacrisis ons heeft gebracht dan is het dat duidelijk gebleken is dat onze medewerkers flexibel zijn, (mee)denken in oplossingen en gemotiveerd zijn gebleven. We hebben echt met zijn allen de schouders eronder gezet. 
Als kersvers managementteam hebben we een snelle ontwikkeling doorgemaakt die veel (zelf)vertrouwen geeft voor de toekomst. 
Ook werd er op het gebied van ICT fors geïnvesteerd, waardoor zowel de binnen- als buitendienst in een stabiele automatiseringsomgeving prettig kon thuiswerken.

De coronacrisis heeft ons geleerd om anders naar bepaalde zaken te kijken. Omdat vanzelfsprekendheden wegvallen word je creatief en dat brengt mooie dingen voort. De eerste thuiswerkborrel was fantastisch, maar ook het gebruik van Teams is inmiddels heel gewoon geworden. Verder ben ik er trots op dat het binnen KakesWaal mogelijk is om ‘extra’ coronaverlof op te nemen.
 
Wat zijn de negatieve gevolgen van corona voor uw bedrijf? 
KakesWaal is een bedrijf dat het welzijn en de tevredenheid van haar personeel ontzettend belangrijk vindt. De sociale bijeenkomsten moesten anders ingevuld worden, maar dit was simpelweg niet altijd mogelijk. We hadden gepland om vorig jaar met alle collega’s en hun partners naar Sail Amsterdam te gaan, maar helaas ging dat niet door. Ook het afscheid van een collega, vanwege het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd, hebben we anders vorm moeten geven. We hebben een vliegtuig met een banner erachter over zijn woonplaats laten vliegen, waarmee wij hem (op grote afstand) het beste hebben gewenst. Zonder corona hadden we dit waarschijnlijk nooit bedacht. 
Daarnaast worden wij ook geconfronteerd met collega’s van wie familie of bekenden besmet blijken met het virus. Dit brengt uiteraard ook de nodige spanningen en onzekerheden met zich mee.
  
Welke impact heeft corona op uw collega’s/medewerkers? 
Het hebben van ‘echt’ contact met collega’s wordt door iedereen enorm gemist. Ook het gedwongen worden om op een andere manier te werken doet iets met mensen. Het regelen van een schade op afstand heeft naar mijn mening altijd zijn beperkingen en wordt door de collega’s simpelweg als minder leuk ervaren. Een schade-expert wil op pad, naar de mensen toe, dingen ter plaatse zien. Daar zit een groot deel van onze toegevoegde waarde. Aan de andere kant bemerk ik een bepaalde terughoudendheid om ter plaatse te gaan, omdat aan een bezoek ter plaatse altijd een bepaald risico kleeft en het regelen van een schade vanachter je bureau veiliger is. 
 
Welke impact heeft corona op u persoonlijk? 
Gelukkig heb ik in mijn directe omgeving niet te maken gehad met mensen die zwaar getroffen zijn door het coronavirus. 
Persoonlijk heeft de sluiting van de basisscholen en de kinderopvang voor mij en ons gezin (met vier jonge kinderen en twee werkende ouders) de meeste impact gehad. De balans vinden tussen managementtaken, thuisonderwijs geven en het verschonen van luiers was een grote uitdaging.
 
Wat is het mooiste dat is voortgekomen uit het ‘coronatijdperk’? 
De conclusie dat we veerkrachtiger zijn dan we misschien wel dachten. ‘Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan’ is een spreuk die afgelopen jaar meermalen toepasbaar is gebleken. Terugkijkend op de afgelopen periode kunnen we concluderen dat we erin geslaagd zijn om de onderlinge betrokkenheid op een hoog niveau te houden. 
 
Hoe ziet u 2021?
2021 zie ik als het jaar van mogelijkheden, waarin we hopen dat we het 25-jarig bestaan van KakesWaal op een ouderwets gezellige en verantwoorde manier kunnen vieren!
 
Geplaatst op 12-03-2021

< VorigeVolgende >


Share on: