Onderzoek IFV naar veiligheidsaspecten van waterstofauto's in parkeergarages

De brandveiligheid in parkeergarages staat de laatste tijd volop in de belangstelling, vanwege branden waarbij elektrisch aangedreven voertuigen zijn betrokken. Ook het parkeren van waterstofauto's roept veiligheidsvragen op. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft daarom het IFV gevraagd onderzoek te doen naar de veiligheidsaspecten van waterstofauto's in parkeergarages.

Het doel van het onderzoek is om de beschikbare kennis te ontsluiten over de veiligheidsaspecten van de aanwezigheid van waterstofauto's in parkeergarages. Door middel van literatuuronderzoek is onderzocht hoe waterstof kan vrijkomen uit een waterstofauto in een parkeergarage, welke effecten daarbij kunnen optreden, welke omstandigheden bepalend zijn en hoe waarschijnlijk het vrijkomen en het ontsteken van waterstof in een parkeergarage is. 

 

Resultaten
Het onderzoek maakt duidelijk dat waterstof op diverse manieren kan vrijkomen uit de waterstoftank en dat hierbij effecten als een fakkel of een explosie kunnen optreden. Omdat de omstandigheden in parkeergarages anders zijn dan op de openbare weg, heeft dat invloed zowel op de kans dat waterstof vrijkomt als op de mogelijke effecten van het vrijkomen van waterstof. Zo is te verwachten dat de effecten in parkeergarages groter zijn vanwege het besloten karakter van parkeergarages. Daar staat tegenover dat de kans op een krachtige botsing kleiner is, vanwege de lage snelheid waarmee auto's in parkeergarages rijden. 


Vervolg
Het IFV gebruikt de resultaten van deze literatuurstudie om kennisdocumenten op te stellen voor veiligheidsregio's, bijvoorbeeld over de mogelijkheden om risico's te beheersen en incidenten te bestrijden in parkeergarages.

Download hier het rapport van het onderzoek door IFV.

Geplaatst op 16-02-2021

Volgende >


Share on: