Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen sluit een raamovereenkomst met Infofolio

SUIV en Infofolio B.V. tekenden onlangs een raamovereenkomst. Hiervan kunnen gevolmachtigden die deelnemer zijn van de stichting gebruik maken voor het verbeteren van de datakwaliteit van binnen de volmacht verzekerde objecten die deel uitmaken van een Vereniging van Eigenaren (VvE).

Doelstelling
De doelstelling voor dit vanuit SUIV geïnitieerde traject, voortvloeiend uit de kwaliteitseisen van DNB, is om ervoor te zorgen dat vóór 31 december 2021 voor alle binnen de volmachtportefeuilles verzekerde VvE’s, alle onderliggende objecten staan geregistreerd op het juiste adres (conform het AFD-datamodel). De bij SUIV aangemelde deelnemers, committeren zich door hun deelname aan de stichting aan het behalen van deze kwaliteitsdoelstelling.
 
Aanpak
Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen zullen gevolmachtigden ervoor moeten zorgen dat zij ontbrekende of foutief geregistreerde adressen van objecten binnen de VvE voor eind 2021 aanvullen of corrigeren in hun administraties. Dit zal naar verwachting voor veel VvE portefeuilles een substantiële impact hebben. Om handmatige werkzaamheden voor gevolmachtigden zoveel mogelijk te beperken en de kwaliteit van de vastgelegde data op een zo hoog mogelijk betrouwbaarheidsniveau te brengen is samen met Infofolio een aanpak ontwikkeld. Alle deelnemers (gevolmachtigden) van SUIV kunnen nu onder eigen verantwoordelijkheid gebruik maken van de onder deze overeenkomst ontwikkelde dienstverlening. 
 
De inzet van deze raamovereenkomst is om:
  • vóór 31 december 2021 te komen tot een eenmalige en structurele kwaliteitsverbetering van de adresidentificatie van alle VvE-polissen in de volmachtportefeuilles; 
  • de kwaliteit, volledigheid van de VvE-adresidentificaties in de volmacht­porte­feuilles op een uniforme (AFD), gestandaardiseerde en efficiënte wijze naar een correct en uniform niveau van minimaal 95% te brengen;
  • een deelname na te streven van 80% van de VvE-adresidentificaties in de portefeuilles van de gevolmachtigden, met de in de raamovereenkomst uitgewerkte kwaliteitsdienst ‘VvE Adrescheck’.
 
Marcel van Loon (bestuurslid SUIV): “De aanpak van Infofolio zal ons in staat stellen om meer en betere risicodata van de verzekerde VvE’s in ons systeem vast te leggen. Zo kunnen wij tijdig voldoen aan de gemaakte doelstellingen én bieden wij onze business partners de noodzakelijke data van de verzekerde VvE’s”.
 
Arnold Steinfort (directeur Infofolio): “Wij zijn blij en trots dat we samen met SUIV op basis van ons nieuwe VVE Dataplatform een impuls kunnen geven aan de kwaliteitsverbetering van VvE adresidentificaties in de verzekeringsketen. Dat geeft niet alleen een beter inzicht in de risico’s, maar maakt ook de toegang tot veel aanvullende VvE-complex data mogelijk
Geplaatst op 02-12-2020

< VorigeVolgende >


Share on: