VNAB zoekt nieuwe commissieleden

De VNAB wordt in haar werkzaamheden ondersteund door verschillende commissies die bestaan uit leden van de VNAB. Voor de Juridische Commissie en de Technische Commissie Brand zoekt de VNAB nieuwe commissieleden.

De commissies zijn een adviesorgaan van de VNAB en stellen zich ten doel de VNAB en het VNAB Bestuur gevraagd en ongevraagd te ondersteunen en adviseren over zaken die van belang zijn voor de respectievelijke segmenten en die ten goede komen aan een goed functioneren van de schadeverzekeringsmarkt. De VNAB kent op dit moment vijf commissies: Geschillen Commissie, Adviescommissie ICT, Juridische Commissie, HR Commissie en Financiële Commissie. Daarnaast zijn er vijf technische commissies ten behoeve van de branches Brand, Cyber, Engineering, Transport en Varia. 

De Technische Commissie Brand is momenteel opzoek naar één nieuw commissielid. VNAB verzekeraars kunnen zich hiervoor kandidaat stellen. Alle kandidaten worden voorgelegd aan de huidige commissieleden, die zich vervolgens zullen beraden over de meest geschikte kandidaten.

De Juridische Commissie is momenteel op zoek naar twee nieuwe commissieleden. VNAB makelaars kunnen zich hiervoor kandidaat stellen. Alle kandidaten worden voorgelegd aan de huidige commissieleden, die zich zullen beraden over de meest geschikte kandidaat.

Bekijk de vacatures op de website van de VNAB.

Geplaatst op 11-09-2020


Share on: