Peter van Rensen viert 40-jarig jubileum

Op vrijdag 18 september bereikt Peter van Rensen een respectabele en prijzenswaardige mijlpaal en viert zijn 40-jarig jubileum bij Sedgwick, dan wel haar rechtsvoorgangers PolakSchoute en Cunningham Lindsey Nederland.

Na vijf jaar op zee te hebben gevaren voor Shell en de Koninklijke Marine is Peter op 18 september 1980, als kantoorleider Eindhoven/Schaderegelaar Brand & Aansprakelijkheid bij PolakSchoute in dienst getreden. Tussen 1993 en 1997 bekleedde Peter diezelfde functie maar dan vanaf kantoor Rotterdam, waarna hij in 1997 als Directeur Buitendienst bij Cunningham PolakSchoute werd benoemd. Tot 2019 heeft Peter zijn directieverantwoordelijkheid naar opdrachtgevers en gedupeerden toe met verve vervuld. Peter zijn enthousiasme en betrokkenheid bij de verzekeringsindustrie blijkt mede uit de diverse bekleedde bestuurs- en commissiefuncties bij het VNAB, NIVRE, de Stichting Salvage et cetera.

Gegeven de huidige omstandigheden lukt het niet om het jubileum van Peter groots en tezamen met relaties te vieren. In 2021 bereikt Peter echter de pensioengerechtigde leeftijd en hoopt Sedgwick Peter alsnog marktbreed te kunnen bedanken voor alle jaren.
Geplaatst op 18-09-2020

< VorigeVolgende >


Share on: