Overnames in assurantiemarkt overstijgen elke andere sector

De consolidatieslag, die een aantal jaren geleden in de assurantie-intermediairsmarkt in gang is gezet, zet zich - ondanks de coronacrisis - gewoon door en steekt met kop en schouders boven de rest van de Nederlandse MKB-overnamemarkt uit. Dit zegt Edwin Bosma, managing partner van BHB Dullemond Overnames en Advies B.V., die onlangs in samenwerking met het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners (RiFD) de Overnamemonitor over de maanden januari tot en met juni 2020 uitbracht.


Het FD heeft op 8 september jl. een artikel geschreven over het aantal MKB-bedrijven dat is verkocht in de coronatijd. In het artikel geeft het FD aan dat het aantal verkochte MKB-bedrijven veel lager ligt dan normaal, dit n.a.v. de Overname Barometer H1-2020 van Brookz.

“Als wij de resultaten van onze Overnamemonitor vergelijken met de Overname Barometer H1-2020 van Brookz dan zien we in de assurantiemarkt een veel lagere terugval door de coronacrisis en is er sprake van een EBITDA-multiple die zelfs ver boven die van de IT-sector uitstijgt”, aldus Bosma.
 
Assurantiemarkt bleef lange tijd onder de radar
Bosma licht toe dat de IT-markt de afgelopen jaren een zeer interessante markt is geweest voor investeerders. De assurantiemarkt bleef daarbij lange tijd onder de radar omdat het, zeg maar, een veel minder sexy business is. Maar omdat de IT-markt de laatste jaren voor investeerders minder rendabel is geworden, zijn zij op zoek gegaan naar een soortgelijke ‘recurring’ business. Investeerders zien inmiddels dat er veel potentieel is voor consolidatie binnen de assurantiemarkt. Er zijn in Nederland circa 6.000 assurantie-intermediairs actief. Vele daarvan zijn relatief klein en onder de eigenaren is sprake van vergrijzing, dus vatbaar voor verkoop. 
 
Waardecreatie door multiple-arbitrage
Met name private-equitypartijen zien in de assurantiemarkt een aantrekkelijk verdienmodel omdat er gebruikgemaakt kan worden van het zogeheten ‘multiple-arbitrage’. Door het acquireren van relatief kleinere assurantiekantoren voor een lage multiple, kan eenvoudig financiële waarde worden gecreëerd. De overgenomen portefeuille kan namelijk worden toegevoegd aan een grotere portefeuille, die op termijn voor een hogere multiple doorverkocht (‘doorrollen’) kan worden. 
 
Ongekend hoge EBITDA multiple
De Brookz Overname Barometer van H1-2020 laat zien dat de multiple in de IT-dienstverlening dit jaar is gestegen met 0,05 naar gemiddeld 6,45 en spant de kroon met de hoogste multiple in de Nederlandse MKB-fusie- en overnamemarkt.  “Op basis van onze marktkennis en de deals waarbij wij als BHB Dullemond betrokken zijn (geweest), constateren wij dat de kopers van assurantie-intermediairs bereid zijn een veel hogere EBITDA-multiple te betalen. Zo wordt er bij kleinere deals van onder de €1 miljoen vaak een EBITDA-multiple tussen de zes en acht gehanteerd. Voor grotere assurantiebedrijven ligt deze multiple nóg hoger: maar liefst tussen de tien en vijftien” aldus Bosma.
 
Sterke opkomst buitenlandse private-equitypartijen 
Ook zien we een sterke opkomst van buitenlandse private-equitypartijen die investeren in de Nederlandse assurantie-intermediairsmarkt. Voor deze partijen is de Nederlandse assurantiemarkt aantrekkelijk, omdat zij de bakermat van de verzekeringsbusiness is en ten opzichte van andere Europese landen nog altijd de meest innovatieve en vooruitstrevende assurantiemarkt. Five Arrows [UK] en Söderberg & Partners [Zweden] (waarbij het gaat om minderheidsbelangen) en Aquiline [USA] zijn hier voorbeelden van.
 
Outlook 2020/2021: ‘Oorlogskas’ van één miljard voor overnames in de assurantiemarkt
De cijfers van 2020 liggen op dit moment iets onder die van 2019. Bosma geeft aan dat zij zien dat enkele middelgrote en grotere deals wat vertraging hebben opgelopen. Kopers hebben een pauze en een closer look genomen om de potentiële gevolgen van Corona nader te analyseren. Enkele partijen hebben diepgaander dan normaal tijdens het boekenonderzoek analyse gedaan op branchecodes (SBI) om de mogelijke impact van Corona te voorspellen. Ondanks deze vertraging ligt het in de verwachting dat het aantal overnames in 2020 niet ver van 2019 af zal liggen dan wel dit zal overstijgen. Dit vanwege het aantal deals dat op dit moment in de pijplijn zit en dit jaar nog gaat closen. Maar ook omdat er meer dan tien grote partijen zijn die ieder over een ‘oorlogskas’ van boven de EUR 100 miljoen beschikken waarmee dit jaar en volgend jaar nog overnames in de assurantiemarkt gedaan gaan worden.
 
Geplaatst op 28-09-2020

Volgende >


Share on: