Oproep aan alle schadebehandelaars: doe mee aan onderzoek schadebehandeling!

Weinig diensten binnen de verzekeringsbranche hebben een zo hoge impact op de klanttevredenheid dan de behandeling van een ingediende schadeclaim. Daarom doet Bureau DFO in samenwerking met SCHADE magazine een onderzoek naar diverse aspecten van schadebehandeling bij adviseurs en bemiddelaars, coassurantiemakelaars, gevolmachtigden en schadebehandelingskantoren.

Bij een schadeclaim op een afgesloten verzekering is het aan de schadebehandelaar om de kwaliteit van het afgesloten product te ‘bewijzen’. Een goede schadebehandelaar moet van veel markten thuis zijn. 

Het onderzoek poogt inzicht te geven in de rol die schadebehandelaars vervullen in de algehele dienstverlening van financiële dienstverleners. Aan de orde komen aantallen schadedossiers per fte schadebehandelaar, schaderegelingsbevoegdheden, samenwerking met (contra-)experts, doorlooptijden van schadedossiers, welke schades worden wel en welke niet zelfstandig afgewikkeld, onverplicht schadeverhaal, etc.
 
De resultaten van het onderzoek zullen worden besproken in het oktobernummer van SCHADE magazine. Deelnemers aan het onderzoek ontvangen op verzoek een gratis samenvatting van de onderzoeksresultaten.
 
Ga naar de vragenlijst
 
DFO en SCHADE magazine danken u hartelijk voor uw tijd (max. 2 minuten) en deelname aan het onderzoek en hopen u in het oktobernummer meer inzicht te kunnen geven over het beroep schadebehandelaar.

 
Geplaatst op 27-08-2020

Volgende >


Share on: