Willens & Weetjes: Brandweer veroorzaakt schade, wie betaalt de rekening?

De brandweer forceert zo nu en dan een deur om onderzoek te kunnen doen naar een mogelijk gaslek. Ook komt het voor dat de brandweer shovels inhuurt ter voorkoming van brandoverslag naar het naastgelegen bedrijf. Zomaar twee voorbeelden. Maar dan komen de rekeningen: Wie betaalt het shovelverhuurbedrijf en de timmerman?

De gedupeerde hoort vaak: “U moet de brandweer maar aansprakelijk stellen voor de schade”. Maar is dat eigenlijk wel zo?


Achtergrond: brandweer aansprakelijk of niet?
De vraag of de brandweer aansprakelijk is hangt helemaal af van de omstandigheden en overwegingen ter plaatse. De brandweer is weliswaar op grond van artikel 62 Wet veiligheidsregio’s (voorheen artikel 20 Brandweerwet 1985) bevoegd om elke plaats te betreden voor zover dat redelijkerwijs nodig is voor de vervulling van haar taak. Toegang verschaffen kan dus rechtmatig zijn, waardoor er geen aansprakelijkheid is. Het verschaffen van toegang moet echter wel redelijkerwijs nodig zijn voor de vervulling van de taak. Vragen als hoe spoedeisend het was, of er andere mogelijkheden waren geweest, of het met minder schade mogelijk geweest was, enz. spelen een rol. In slechts enkele gevallen waar er mogelijk sprake is van een onrechtmatige daad aan de zijde van de brandweer, komt de aansprakelijkheidsverzekeraar in beeld om een standpunt te bepalen.


Wat moet u doen als u schade heeft?
De eigenaar van het pand, dat schade heeft opgelopen door de brandweer of waarvoor extra kosten zijn gemaakt, kan zijn schade doorgaans claimen op de eigen brandverzekering onder 'bereddingskosten'.
Bereddingskosten zijn de kosten die door (en in de praktijk ook namens) verzekerde zijn gemaakt tijdens of na een gedekte schade om schade te voorkomen of te beperken. Wanneer de gedupeerde geen eigenaar is kan hij zich in principe wenden tot de eigenaar van het pand.

Bron: Insurance managers
Geplaatst op 24-07-2020

< VorigeVolgende >


Share on: