Binnenvaartcoƶperatie NPRC versterkt zich verder met bevrachter

Binnenvaartcoƶperatie NPRC, de op drie na grootste vervoerder over Europese wateren, bestaande uit 120 binnenvaartondernemers, gaat samen met bevrachtingskantoor Aqua Navis. Dit levert naast synergie en meer vervoerszekerheid ook een unieke positie op in het vervoer per binnenvaart op de Rijn Schelde-corridor, tussen Rotterdam, Gent en Parijs.

Foto v.l.n.r.: Henk Schipper (directeur Aqua Navis), Stephanie Langius (directeur Aqua Navis), Femke Brenninkmeijer (directeur NPRC), Arno Treur (manager finance & control NPRC)

De binnenvaart en binnenvaartondernemers merken de afgelopen maanden de gevolgen van de coronacrisis. Het is en blijft mogelijk een zware tijd waarin, als gevolg van een krimpende economie, de vervoersmarkt krimpt met een hevige concurrentiestrijd tot gevolg. In die onzekere markt ontstaan twee keuzes: tegenover elkaar staan of juist de samenwerking zoeken. Dat samenwerken zit de NPRC als coöperatie al sinds de oprichting in 1935 in de genen. 
 
Vergroten vervoerszekerheid
Het samengaan, waarbij Aqua Navis op termijn volledig zal overgaan in NPRC, is opvallend nieuws, zo midden in coronatijd. NPRC-directeur Femke Brenninkmeijer vertelt: “Natuurlijk waren de eerste gesprekken tussen NPRC en Aqua Navis al ver voor de uitbraak van COVID-19 gevoerd. Die gesprekken gingen vooral over hoe we als organisaties de krachten kunnen bundelen om gezinsbedrijven in de binnenvaart slagkracht te geven op thema’s als digitalisering en duurzaamheid."
 
Brenninkmeijer vervolgt: “We zijn dan ook tijdens de lockdown niet gaan afwachten want dan verlies je positie. In deze tijd moet je juist na blijven denken hoe je slimmer kunt samenwerken, hoe je samen nog meer vervoerszekerheid kunt realiseren voor je klanten, hoe je samen nog stabieler werk in een zo groot mogelijk vaargebied kunt creëren voor de leden. Die visie deelde Henk Schipper ook, ik ben dan ook blij dat hij en zijn waardevolle team deel worden van de totale samenwerking.” 

Voor korte én lange termijn
Henk Schipper, trotse directeur van het Dordtse Aqua Navis, vult aan: “Het samengaan van deze twee bedrijven is de beste strategische zet, op korte en lange termijn.” We zijn opvallend complementair aan elkaar, de ladingpakketten sluiten goed op elkaar aan en dat creëert synergie voor zowel de binnenvaartondernemer als de klant. 
 
Twee coöperaties
Een extra element aan het samengaan zit in de rol van de Europese Logistieke Vervoerderscoöperatie (ELV). Dit ongeveer 80 leden tellende samenwerkingsverband staat ook wel bekend als ‘de spitsencoöperatie’, naar hun specialisme in vervoer met kleine schepen (spitsen en Canal du Nordschepen) in Frankrijk. ELV is niet direct bij de deal betrokken, maar bevrachter Aqua Navis is wel verantwoordelijk voor de bevrachting, planning, de commerciële contacten en administratie van de transporten van de ELV. Een nauwere samenwerking tussen de twee coöperaties NPRC en ELV ligt dus wel voor de hand. Vast staat dat ieder zijn eigen coöperatie blijft, de kracht zit hem vooral in de samenwerking, slimmer inzetten van schaarser wordende spitsen, minder leegvaart en hogere zekerheid voor de klant bij het vervoer per spits.
 
Over NPRC
De NPRC is een coöperatie met 120 leden die jaarlijks met een veelzijdige vloot 12 miljoen ton droge lading vervoert over de Europese vaarwegen. Daarmee is de NPRC de grootste Nederlandse aanbieder van vervoer over water, met een omzet van 90 miljoen. De coöperatie werkt voor een groot aantal verladers in diverse branches en heeft kantoren in Rotterdam, Antwerpen, Parijs, Mannheim en Duisburg. NPRC heeft 41 medewerkers in dienst.
 
Over Aqua Navis
Aqua Navis verzorgt binnenvaarttransport (circa 700.000 ton lading) op voornamelijk Nederlandse, Belgische en Franse wateren met particuliere schepen. De omzet van het Dordtse bevrachtingskantoor bedraagt circa 5 miljoen euro. Daarnaast verzorgt Aqua Navis de bevrachting en administratieve afhandeling voor de ELV (Europese Logistiek Vervoerderscoöperatie). 
 
Geplaatst op 24-07-2020

< VorigeVolgende >


Share on: