Zorgschadeafdeling Sedgwick heeft nieuwe tool ontwikkeld

De Zorgschadeafdeling van Sedgwick heeft een nieuwe tool ontwikkeld voor het concreet vaststellen van de behoefte aan huishoudelijke hulp die is ontstaan na een ongeval: de ‘Inventarisatie Huishoudelijke Hulpbehoefte’.

Reden voor het ontwikkelen van de tool was de wens om de schade concreter vast te kunnen stellen. Sedgwick heeft de ervaring dat het vaststellen van huishoudelijke hulp vaak een sluitstuk is bij de onderhandelingen en niet altijd gebaseerd is op objectiveerbare uitgangspunten. Er wordt, met ieders beste kunnen, een gok gedaan naar de hoeveelheid huishoudelijke ondersteuning die nodig is. Soms liggen partijen daarbij mijlenver uit elkaar.

Om de huishoudelijke hulpbehoefte te bepalen, worden de beperkingen ten aanzien van het huishouden vastgesteld, idealiter op basis van een gedegen medisch advies. De tool is hierbij gericht op fysieke beperkingen/letsel. Deze tool is minder geschikt voor mensen die geen regie meer kunnen voeren over het huishouden vanwege cognitief letsel.

De volledige uitgave van de Zorgpost is hier in te zien.
Geplaatst op 15-06-2020


Share on: