a.s.r. en Nationale-Nederlanden splitsen joint venture Keerpunt

ASR Nederland N.V. (a.s.r.) en Nationale-Nederlanden zijn voornemens de joint venture Keerpunt B.V. (Keerpunt) per oktober 2020 te splitsen en ieder een deel op te nemen in hun eigen organisatie.

Beide verzekeraars zijn voor vijftig procent aandeelhouder van de specialist op het gebied van arbodienstverlening, casemanagement, re-integratie en duurzame inzetbaarheid. a.s.r. voegt haar deel van de dienstverlening toe aan de eigen organisatie in Utrecht. Nationale-Nederlanden brengt de dienstverlening onder bij dochteronderneming HCS, vanuit de locatie van Keerpunt in Hilversum.
 

Keerpunt is opgericht in 1999 en is sindsdien een joint venture van a.s.r. en Nationale Nederlanden. Het bedrijf is uitgegroeid tot een kwaliteitsspeler in de markt van re-integratie- en arbodienstverlening dankzij een klantgerichte en persoonlijke aanpak. Er werken circa 225 medewerkers (200 fte) en in 2019 boekte het bedrijf een omzet van 24,5 miljoen euro. De werkzaamheden en onderdelen van Keerpunt worden verdeeld tussen a.s.r. en HCS. De activiteiten voor a.s.r.-klanten worden samengevoegd met de dienstverlening in het AOV-bedrijf van a.s.r. en SuperGarant Verzekeringen B.V., een 100% dochteronderneming van a.s.r. Deze splitsing geeft goede mogelijkheden tot verdere groei en verbreding van de dienstverlening voor zowel Keerpunt en HCS als a.s.r. en SuperGarant.

 

Jos Baeten, CEO a.s.r.: "De splitsing van deze joint venture past bij de strategie van ons AOV-bedrijf en geeft a.s.r. de mogelijkheid om onze dienstverlening en kennis op het gebied van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te verbreden. Het biedt ons kansen om onze leidende positie in het aanbieden van integrale duurzame inzetbaarheidsoplossingen voor werkgevers verder te verstevigen en onze toegevoegde waarde voor hen te vergroten. Ik heet de collega’s van Keerpunt van harte welkom bij a.s.r."

 

Fred Toussaint, directeur HCS: "Ik ben blij dat we zoveel betrokken expertise bij HCS kunnen verwelkomen. Als onafhankelijk dienstverlener richten we ons op het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid en het financieel rendement van werknemers. Met het samenvoegen van Keerpunt en HCS bundelen we onze krachten. Door de sterke combinatie van de kennis, ervaring en producten van Keerpunt met de IT- en innovatiekracht van HCS kunnen we de dienstverlening aan onze klanten verder uitbouwen." 

 

De splitsing vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring van de Nederlandse Zorgautoriteit en de afronding van het adviestraject met de ondernemingsraad van Keerpunt, a.s.r. en Nationale-Nederlanden.

Geplaatst op 03-06-2020


Share on: