Urgentie funderingsproblematiek blijft toenemen

Bij het KCAF landelijk funderingsloket blijven de meldingen en klachten rond funderingsschade en funderingsrisico’s toenemen. Vooral sinds de droge zomer van 2018 is er sprake van een extreme toename van schademeldingen.

Deze trend zet nog steeds door. In ongeveer de helft (circa 170) van de gemeentes in Nederland is er nu sprake van een of meerdere probleemgevallen. Bij circa 65 gemeentes is er sprake van meerdere en soms grote aantallen woningen die een risico op funderingsschade hebben of kunnen krijgen.

Urgentie
De verwachting is dat, door de verdere bodemdaling en de klimaateffecten, deze trend zich de komende jaren zal voortzetten. Concreet betekent dit dat ruim een kwart van de woningvoorraad in Nederland van voor 1970, ca. 1 miljoen woningen, een risico op funderingsschade heeft of krijgt.

KCAF helpt
Tot nu toe behandelt KCAF met haar team van adviseurs en experts elke serieuze melding of klacht. Door de honderden extra meldingen per jaar, echter, vergt het steeds meer tijd om deze klachten goed te begeleiden en te behandelen. En dat houdt in dat het funderingsloket naar de toekomst steeds meer financiële middelen vergt.

Noodkreet  
De onafhankelijke stichting KCAF werd voor het uitvoeren van haar taken tot begin 2019 financieel ondersteund door het Ministerie van BZK. Deze bijdrage vormde een belangrijke pijler onder het fundament van de Stichting. Ondanks de toenemende bewustwording van de ernst en omvang van de problematiek heeft KCAF op dit moment nog geen zicht op een vernieuwde financiële bijdrage van BZK voor het jaar 2020 en daarna. Daarom heeft het bestuur van KCAF dit probleem onlangs in een brandbrief aan de Minister en de politiek kenbaar gemaakt.

Samenwerken
KCAF heeft dringend hulp nodig om, met name voor haar onafhankelijke taken zoals het landelijk funderingsloket, innovatie, kennisuitwisseling en cursussen, het hoofd boven water te houden. Noodzakelijke uitbreiding van menskracht is nu onmogelijk en het stopzetten van de publieke onafhankelijke/maatschappelijke taken dreigt. Er zijn gemeentes, waterschappen en corporaties die de KCAF wel steunen en voor specifieke werkzaamheden het KCAF inschakelen. Maar dit is te weinig voor de noodzakelijke groei en transitie.

Transitieplan
KCAF blijft vastbesloten om te blijven werken aan de noodzakelijke transformatie naar een meer solide en professionele organisatie en daarmee het vergroten van haar mogelijkheden. KCAF heeft concrete plannen voor deze transitie, maar de middelen om dit uit te voeren ontbreken.

Vervolg
Voor meer informatie en mogelijkheden om het KCAF financieel te steunen kunt u een mail sturen naar: info@kcaf.nl
Geplaatst op 10-03-2020


Share on: