Meer inzicht krijgen in de ziens- en werkwijze van de rechterlijke macht?

De specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige van Juridisch PAO Leiden is ontwikkeld voor deskundigen die (regelmatig) door rechtbanken worden ingeschakeld om een deskundigenbericht uit te brengen in het kader van de rechtspleging.

Doelstelling van de opleiding is om deskundigen, ongeacht de aard van hun deskundigheidsgebied, in circa een half jaar vertrouwd te maken met de beginselen van het procesrecht. Daarnaast willen we middels de opleiding cursisten kennis laten maken met het juridische jargon en de denkwereld achter de rechtswetenschap. De cursist moet na voltooiing van de opleiding in staat zijn om bij het optreden in rechte binnen juridische kaders te denken en vanuit die invalshoek een deskundigenbericht op te stellen. 

 

LRGD & NRGD erkende opleiding
De opleiding Gerechtelijk Deskundige van Juridisch PAO Leiden is door de Stichting Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD) erkend. Tevens is de opleiding één van de eisen voor registratie bij het LRGD voor registratie in de rechtsgebieden Civiel recht en Bestuursrecht. Daarnaast is de opleiding een door het NRGD erkende opleiding. Met andere woorden: deskundigen die de opleiding met succes afronden, hebben voldoende kennis van het strafrecht opgedaan, zijn bekend met hun positie en rol daarin en in staat om zowel schriftelijk als mondeling over de opdracht en ander relevante aspecten te rapporteren


Praktische informatie
Op woensdag 9 september 2020 start de opleiding. De 11 bijeenkomsten vinden plaats van 14:30 tot 21:30 uur.
 

Locatie: Oude Sterrewacht te Leiden.
Cursusprijs: €6,950,- (vrij van btw), inclusief consumpties/diners en 1 examen (civiel of straf) en exclusief verplicht voorgeschreven literatuur.  


Combi-deal korting!
Wanneer u zich inschrijft voor de specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige, kunt u GRATIS deelnemen aan een eendaagse cursus bij Juridisch PAO Leiden ter waarde van maximaal €500,-. U heeft daarbij keuze uit het gehele eendaagse cursusaanbod in 2020.

 

Button:
Bekijk meer informatie: https://www.paoleiden.nl/cursusaanbod/2020/specialisatieopleiding-gerechtelijk-deskundige-2020/

 

 

Geplaatst op 05-03-2020


Share on: