Nieuw assessment voor toetreding tot RMiA

Het nieuwe Register van Makelaars in Assurantiën (RMiA) kent vanaf januari 2020 een nieuw assessment. Met deze opzet wordt geborgd dat de toets beter aansluit bij de huidige adviespraktijk en dat de uitkomst nog objectiever beoordeeld kan worden.

Voor nieuwe toetreders van het register is en blijft een assessment onmiskenbaar een onderdeel voor toelating tot het register RMiA. In de nieuwe opzet die vanaf 2020 is ingevoerd zijn er twee onderdelen: een schriftelijk onderdeel (nieuw) en een mondeling gedeelte, die beide op dezelfde dag worden afgelegd. Het eerste onderdeel bestaat uit het schriftelijk beantwoorden van vijf verschillende vragen over een relevante case, die ieder gebaseerd zijn op een (ander) gedeelte van de Assurantie A-examenstof. Deze vragen gaan over A-Algemeen, A-Brand, A-Transport, A-Varia Aansprakelijkheid en A-Varia Inkomen. De kandidaat krijgt maximaal 50 minuten om de vijf vragen schriftelijk te beantwoorden. 

Direct na afsluiting van het schriftelijke gedeelte volgt het mondelinge deel van de test dat 30 minuten duurt. De testcommissie neemt samen met de kandidaat de vijf vragen uit het schriftelijke gedeelte door en vraagt de kandidaat om een mondelinge toelichting op zijn schriftelijke adviezen te geven.

Annemarie Lemmens, bestuurder van het RMiA en voorzitter van de Testcommissie: “Over deze nieuwe opzet is het register van mening dat deze nog beter aansluit bij de dagelijkse adviespraktijk. Hij zorgt ervoor dat er nog objectiever beoordeeld kan worden. In april en mei gaan de eerste kandidaten op voor het nieuwe assessment.” Het register is daarnaast blij te kunnen melden dat zij een ongekend groot aantal nieuwe aanmeldingen heeft ontvangen van kandidaten die willen toetreden tot het register. Het RMiA-register kent op dit moment ruim 500 ingeschrevenen die naast het Assurantie A-diploma minimaal drie jaar werkzaam zijn in de (groot)zakelijke assurantiemarkt. Naast de bovenwettelijke diplomavereisten kent het register ook een eigen jaarlijkse Permanente Educatie. Het register biedt voor ingeschrevenen de kans om te werken aan de eigen deskundigheid en tegelijkertijd onderdeel te zijn van een onderscheidend keurmerk.

Geplaatst op 11-02-2020

< VorigeVolgende >


Share on: