FERMA roept op tot een veerkracht EU-kader bij catastrofale risico's

De Federation of European Risk Management (FERMA) roept de Europese Commissie vandaag op om een veerkracht-EU-kader bij catastrofale risico's te creëren om het ernstige tekort aan bedrijfsonderbrekingsverzekeringen zonder materiële schade (NDBI) aan te pakken.

Foto: Dirk Wegener

De brief van vandaag aan de Europese Commissie is het resultaat van het werk van een FERMA-taskforce, bestaande uit ervaren risicomanagers uit de nationale FERMA-leden. In de brief wordt de visie van FERMA op een meerlagig en afgestudeerd publiek-privaat partnerschap uiteengezet in een position paper. Er is momenteel weinig tot geen verzekeringsdekking beschikbaar voor financiële verliezen van het NDBI in geval van catastrofale risico's, zoals de huidige COVID19 -pandemie. Het veerkrachtkader zou de flexibiliteit hebben in het geval van catastrofale gebeurtenissen, zoals een pandemie en massale cyberaanvallen, die ernstige bedrijfsschade kunnen veroorzaken zonder fysieke schade.
 
FERMA-voorzitter Dirk Wegener zei: "We willen nu de besprekingen met de EU, de lidstaten en de verzekeringssector verdiepen en oplossingen ontwikkelen voor zowel crisisbeheer op korte termijn als veerkracht van het bedrijfsleven op lange termijn. De FERMA-leden beschikken over expertise en ervaring op het gebied van bedrijfsonderbreking die we willen bijdragen aan de toekomstige veerkracht van het Europese bedrijfsleven."
 
Het door FERMA voorgestelde veerkrachtkader zou op vier niveaus functioneren:
1) Risicobeheer op bedrijfsniveau: anticipatie, preventie, identificatie en beperking van risico's.
2) Overdracht van risico's naar particuliere verzekerings- en herverzekeringsmarkten, ontwikkeling van een betere dekking voor NDBI
3) Nationale garanties voor pools van lidstaten
4) Steun van de Europese Unie voor en coördinatie tussen de nationale regeringen

"Deze holistische aanpak, die wordt gesteund door de verzekeringssector, de nationale regeringen en de EU-instellingen, zou ervoor zorgen dat het veerkrachtkader ten goede komt aan alle bedrijven, van kleine en middelgrote ondernemingen die met onmiddellijke liquiditeitsproblemen te maken hebben tot de grootste transnationale ondernemingen die te maken hebben met verstoringen van de toeleveringsketen en de handel," aldus Wegener.

(Her)verzekeringsdeelname is belangrijk, aldus FERMA. Verzekeringen kunnen duidelijke parameters toepassen om op risico gebaseerde beoordelingen te geven voor bijdragen van ondernemingen aan het kaderfinancieringsmechanisme. Dit zou op zijn beurt een stimulans zijn voor bedrijven om risicomanagementmethoden toe te passen, zoals Enterprise Risk Management, omdat deze worden beoordeeld op hun risicomanagementrijpheid.
Wegener concludeert: "Een veerkrachtig kader zal de ontwikkeling van NDBI-dekking ondersteunen om Europese ondernemingen de financiële zekerheid te geven dat zij flexibel kunnen blijven reageren op rampzalige gebeurtenissen en dat zij worden gestimuleerd om risicobeheermethoden toe te passen".
 
NDBI is een situatie waarin een bedrijf niet in staat is om normaal te functioneren, ondanks het feit dat het geen fysieke schade lijdt, als gevolg van omstandigheden die buiten zijn macht liggen (overmacht). Een fabriek kan bijvoorbeeld gedwongen worden haar activiteiten te staken omdat tijdelijke nationale maatregelen werknemers verbieden om te gaan werken. Hoewel er geen fysieke reden is om de fabriek te sluiten, lijdt de fabriek nog steeds bedrijfsonderbreking en financieel verlies. Afgezien van nationale pools is er momenteel in Europa een zeer beperkte verzekeringsdekking voor NDBI beschikbaar.
Geplaatst op 26-05-2020

Volgende >


Share on: