NN en ABW versterken positie in zakelijke mobiliteitsmarkt

Nationale-Nederlanden en ABW Volmacht versterken vandaag met een strategisch partnerschap hun positie in de zakelijke mobiliteitsmarkt. ABW is in de Nederlandse transportsector een vooruitstrevende en innovatieve gevolmachtigd agent en adviseur. Met dit partnerschap wordt een volgende stap gezet in de ontwikkeling van integrale oplossingen op gebied van mobiliteit en wagenparken.

Foto: Links Gerard van Rooijen, rechts Martin Stekelenburg

Beide bedrijven hebben een duidelijke toekomstvisie op het gebied van verzekeren. Naast het partnerschap neemt Nationale-Nederlanden ook een minderheidsbelang in ABW.
 

ABW is sinds midden jaren tachtig toonaangevend in de verzekeringsmarkt voor het wegtransport. Het heeft een sterk productenpallet, servicegerichtheid en innovatieve oplossingen op het gebied van preventie. Tevens heeft het zeer betrokken medewerkers in het adviestraject en een eigen volmachtbedrijf. Met deze waarden wil ABW oplossingen op verzekerings- en preventiegebied integraal en beter op elkaar aan laten sluiten.

 

Martin Sterrenburg, directeur ABW: "Nederland kent, als sterk handels- en logistiek land, momenteel een consolidatieslag van transportbedrijven wat leidt tot grotere wagenparken. Dit vraagt om op een andere manier te kijken naar deze ondernemingen en hun schadelast. We hebben dit gerealiseerd door met ABW de laatste jaren nadrukkelijk in te zetten op het bespreken van schadepreventie met de klant en het bieden van opleidingen in de breedte van het transportbedrijf. Hierbij hebben we innovatieve technische hulpmiddelen toegepast en bespreken we het gedrag binnen het transportbedrijf."

 

Krachtenbundeling
Beide partijen willen deze ervaringen verder uitbouwen en met deze krachtenbundeling worden hiermee grote stappen gezet. NN is sterk vertegenwoordigd bij de kleinere wagenparken en transportondernemingen. Volgens Gerard van Rooijen, directeur NN Zakelijk Schade, "vindt Nationale-Nederlanden het belangrijk om samen met partners verder te groeien in een transformerende markt. Onze hechte relatie met klanten is hierbij van belang. Onze passende verzekeringen en diensten hebben ook binnen transporterend Nederland een toegevoegde waarde voor grotere ondernemers en wagenparken. Met de expertise en mobiliteitsdiensten van ABW gaat NN verbeteringen doorvoeren in het vlootbeheer en de vaardigheden op het gebied van data-analyse verbeteren. Dit leidt tot beter portfoliomanagement en tot een lagere schadelast. Met digitalisering en het gebruik van data kunnen we rijdend Nederland veiliger maken", aldus Van Rooijen.

Geplaatst op 09-02-2021

< Vorige


Share on: