Markt kan nieuwe ontwikkelingen aandragen

Aanbieders, adviseurs, bemiddelaars, opleidings- en exameninstituten en andere belangstellenden worden, net als voorgaande jaren, uitgenodigd ontwikkelingen (actualiteiten) aan te dragen bij het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD).

De geselecteerde ontwikkelingen en de daaraan gekoppelde toetstermen worden vanaf 1 april 2021 in de Wft-examens opgenomen. Dit geldt voor de PE-examens en de initiële examens.

Inventarisatie en selectie
U kunt tot 6 juli a.s. ontwikkelingen aandragen. Alle relevante ontwikkelingen worden door het CDFD verzameld en voorgelegd aan de PE-commissie.

Eerder ontvangen ontwikkelingen
Het CDFD heeft vooraf al een aantal ontwikkelingen ontvangen. Deze zijn opgenomen in het inventarisatieformulier. De ontwikkelingen zijn niet definitief. Uw aanvulling op deze ontwikkelingen is van harte welkom.

Nieuwe ontwikkelingen
Nieuwe ontwikkelingen kunt u eenvoudig aan het inventarisatieformulier toevoegen. Geeft u minimaal aan wat er aan de ontwikkeling ten grondslag ligt en vermeld bijvoorbeeld de nieuwe wet- of regelgeving, richtlijn, gedragscode of bedrijfsregeling. De al ontvangen ontwikkelingen en de ontwikkelingen die u opgeeft worden verwerkt, waarna de PE-commissie de ontwikkelingen selecteert. In het najaar wordt de minister van Financiën over de op te nemen ontwikkelingen en toetstermen geadviseerd. Het besluit van de minister over de ontwikkelingen en toetstermen wordt hierna geconsulteerd door de Minister van Financiën.

Criteria en aanlevering
Het inventarisatieformulier vindt u via de link hieronder. Via deze link vindt u bovendien een toelichting op de selectiecriteria en de wijze van aanleveren. U kunt de ontwikkelingen insturen via: info@cdfd.nl.

Ontwikkelingen inzake corona
Er is op dit moment een flink aantal ontwikkelingen die te maken hebben met corona. Deze ontwikkelingen spelen alleen een rol als ze op 1 januari 2021 van kracht zijn en/of gevolgen hebben voor financieel advies na 1 april 2021.
 

Bron: CDFD
Geplaatst op 12-06-2020


Share on: