Waardedalingsregeling voor ruim 120.000 Groningers

Ruim 120.000 Groningers komen in aanmerking voor de Waardedalingsregeling die het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) ontwikkelt. Zo blijkt uit een eerste analyse nu de rekenmethode is vastgesteld. Vanwege de grote aantallen wordt de regeling vanaf 1 september stapsgewijs ingevoerd.

Het IMG opent op 1 juli zijn deuren en krijgt meer taken dan de TCMG. Eén ervan is de vergoeding van waardedaling. Na de start stelt het IMG eerst een werkwijze vast. Vanaf 1 september begint vervolgens de Waardedalingsregeling voor woningeigenaren in de twee gemeenten met de meeste schade: Appingedam en Loppersum. Twee maanden daarna volgen meer gemeenten.

De uitvoering van de regeling is een monsterklus. Het IMG laat momenteel nieuwe ICT-systemen ontwikkelen om de procedure zoveel mogelijk te automatiseren. De Groninger heeft er dan het minst omkijken naar. Toch zullen er handmatige checks nodig zijn. Met de groepsgewijze invoering is het mogelijk de systemen en de organisatie in te regelen voor steeds grotere aantallen. Het IMG wil voorkomen dat er onduidelijkheid en vertragingen ontstaan tijdens de procedure. Een deel van de Groningers moet daarmee iets langer wachten om een aanvraag te kunnen doen. Maar daarbij geldt wel, hoe langer het duurt, hoe hoger het bedrag aan wettelijke rente dat bij de schadevergoeding wordt opgeteld.

Naast deze eerste analyse en dit plan van aanpak, heeft het IMG in oprichting een methode vastgesteld om te bepalen wie in aanmerking komt voor de regeling en hoe hoog de schadevergoeding moet zijn. Het IMG volgt daarin de Adviescommissie waardedaling. De methode Atlas voor gemeenten is als meest geschikt beoordeeld. Het IMG leunt zwaar op het advies van deze specialistische deskundigen vanwege de grote complexiteit van de methodes.

Een eerste analyse wijst uit dat daarmee ruim 90.000 woningen in Groningen te kampen hebben gehad met verminderde waardeontwikkeling. De huizen waren, ten opzichte van soortgelijke woningen in vergelijkbare, andere delen van het land, minder gewild. Circa 120.000 mensen zijn in die periode geheel of deels eigenaar geweest van een woning waar dit probleem speelde. Voor iedereen die de woning na augustus 2012 in bezit had en heeft verkocht, wordt op basis van de verkoopprijs berekend welk bedrag werd misgelopen. Maar ook voor wie de woning nog steeds in bezit heeft, wordt dat berekend. In dat geval wordt uitgegaan van de WOZ-waarde op de peildatum 1 januari 2019. Het is daarbij mogelijk tot op de dag nauwkeurig te berekenen om hoeveel schadevergoeding het gaat.

Per volledig postcodegebied (dus 4 cijfers en 2 letters) is voor iedere datum tussen augustus 2012 en 1 januari 2019 een procentuele waardedaling vastgesteld. Inclusief een extra opslag die rekening houdt met de onzekerheden in het onderzoek, lopen de percentages uiteen van maximaal 18,4 procent in delen van Loppersum tot ten minste 2,7 procent waardeverschil op diverse plekken in Zuidhorn, De Marne, Aa en Hunze en Oldambt.
Om te bepalen wie recht heeft op de compensatie voor waardedaling zijn eigendomsgegevens nodig. Het IMG maakt daarbij gebruik van data van het Kadaster. Nu al is duidelijk dat er soms een extra check nodig zal zijn op verkoopaktes, omdat het Kadaster de koopprijs regelmatig niet afzonderlijk heeft geadministreerd. Als de vergoeding wordt gebaseerd op de WOZ-waarde, is informatie nodig uit een andere databank.

Niet voor alle uitzonderingen en specifieke situaties is al een uitleg beschikbaar. Het IMG komt daarnaast met een uitgebreide toelichting op de gehanteerde methodiek. Op onze pagina voor de Waardedalingsregeling wordt dit gepubliceerd.

Bron: TCMG
Geplaatst op 27-05-2020

< VorigeVolgende >


Share on: