Recht doen en rechtvaardigheid(sgevoel) in personenschadezaken

Wat maakt een schadeafhandelingsproces succesvol? Succes valt of staat met het gevoel dat een slachtoffer heeft na de afhandeling van zijn zaak. Een beslissing kan correct zijn, maar dat betekent niet automatisch dat een slachtoffer deze ook rechtvaardig vindt! Hiervoor is ook recht doen aan de gevoelens van een slachtoffer noodzakelijk.

Bij de behandeling van een personenschadezaak is het volgen van de juiste procedures uiteraard cruciaal. Een beslissing moet volgens geldende regels en rechtsnormen genomen worden. Maar succes betekent ook dat een procedure tegemoetkomt aan het rechtsvaardigheidsgevoel van een slachtoffer. 

Gehoord worden
Bij een letselschadezaak is het cruciaal dat slachtoffers hun verhaal, hun kant van de zaak kunnen vertellen. Ze moeten zich gehoord voelen. Om dat te bereiken moet de zaakbehandelaar hen betrekken bij het beslissingsproces. Respectvol handelen, eerlijk en open zijn en goed luisteren, zijn de tools die een behandelaar heeft om het vertrouwen van een slachtoffer te verdienen. Want als het slachtoffer geen vertrouwen heeft in de neutraliteit van de behandelaar, kan er geen sprake zijn van een goede afloop van de procedure.

Rechtvaardig handelen
Bij OSR staan het recht en rechtvaardig handelen centraal. Met het opleidingsaanbod streeft OSR naar rechtvaardigheid in onze samenleving. Samen met docenten, deelnemers, medewerkers en andere partners wil ze professionals uit het brede veld van het recht de juiste kennis, vaardigheden en houding meegeven. Want die kennis en de toepassing daarvan, in combinatie met de juiste houding en vaardigheden, leidt tot rechtvaardige professionals en een rechtvaardige samenleving. OSR streeft naar Samen Recht.Vaardig.

Kernwaarden van OSR
Betrokken
: leren van de feedback uit het veld en daarmee voortdurend het studieaanbod optimaliseren
Ontmoeten: leren met en van elkaar, kennis opdoen en vaardigheden trainen in een veilige en inspirerende omgeving
Toegankelijk: altijd op zoek zijn naar verbinding door een persoonlijke benadering van docenten en deelnemers
Gelijkwaardig: iedereen in zijn waarde laten en luisteren naar docenten, deelnemers, medewerkers en andere partners

Rechtvaardigheid in de samenleving
Rechtvaardigheid betekent onder andere berechting van degenen die zich schuldig hebben gemaakt aan misdrijven (gerechtigheid) en herstel van onrecht.

Rechtvaardigheid in personenschade
In een rechtsstaat zijn vrijheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor de burger vaste waarden. Ook slachtoffers met personenschade moeten kunnen rekenen op bescherming van hun rechten en vrijheden, tegen medeburgers, organisaties én tegen de overheid.

Opleiding branche personenschade
Ervaren personenschadebehandelaars kunnen bij OSR terecht voor de complete vaktechnische Opleiding branche personenschade. Deze opleiding is opgebouwd uit drie pijlers: kennis, vaardigheden en externe deskundigheid. Deze pijlers bestaan uit e-learning modules, verdiepingscursussen en trainingen. 

Na het volgen van deze opleiding beschik je over brede kennis vanhet aansprakelijkheidsrecht, het schadevergoedingsrecht, het socialezekerheidsrecht en over onderwerpen als first party-verzekeringen en privacy. Jouw onderhandelingsvaardigheden zijn aanzienlijk verbeterd en je weet wanneer je een externe deskundige moet inschakelen. Zo kan je jouw cliënten nog beter bijstaan en zal je succes boeken in jouw personenschadezaken. 

NIVRE-registerexpert worden?
Als je werkzaam bent als schade-expert in de branche Personenschade en je wilt graag ingeschreven worden in het NIVRE-register als expert, dan zijn er drie onderdelen in de kwaliteitsvoorwaarden waaraan je moet voldoen. Na de NIVRE basisopleiding, kun je deze Opleiding branche personenschade volgen voor het vaktechnische deel van je opleiding.

Kies voor de beste opleider!
Voor deze en alle andere opleidingen en trainingen werkt OSR samen met de beste docenten, trainers en auteurs uit de personenschadepraktijk. Profiteer van de schat aan kennis en praktijkervaring die zij meebrengen. Zij weten als geen ander wat een professional die zich bezighoudt met personenschade moet weten en kunnen.

Dus, wil jij investeren in een succesvolle toekomst in de personenschadebranche? Ga dan snel naar osr.nl voor de brochure en ons volledige cursusprogramma. Of bel of mail voor een persoonlijk advies. 
Geplaatst op 13-06-2024