Het Zwitserleven gevoel...? Pensioenschade als gevolg van letsel

Pensioenschade is een ingewikkeld onderwerp, omdat de schade zich niet direct manifesteert, maar pas vanaf het moment van pensionering. Daarnaast zijn er verschillende pensioenregelingen met elk hun eigen voorwaarden. Het bepalen van pensioenschade is daarom geen sinecure. Wat zijn de belangrijkste valkuilen en hardnekkige misvattingen? Kom op 2 november naar een speciale cursus hierover!

Deze cursus geeft u in korte tijd een compleet beeld van de meest belangrijke aspecten die bij de bepaling van pensioenschade een cruciale rol spelen.
 
Onderwerpen en vragen die aan bod komen:
  • Wat is de kern van pensioenschade? Waar hebben we het over?
  • Het begrippenkader rondom pensioenschade
  • Wat is het verschil tussen de pensioenopbouw met en zonder ongeval?
  • Welke gegevens zijn nodig voor het kunnen beoordelen van de schade?
  • Welk effect hebben rendement, inflatie, sterftekans op de pensioenschade?
 
Na afloop van deze cursus bent u in staat om:
  • De essentiële informatie te verzamelen die minimaal benodigd is
  • Pensioenschade in een dossier te signaleren
  • De elementen te onderscheiden die bepalend zijn voor de schade in een individueel geval
  • Veel voorkomende valkuilen/misvattingen te herkennen
 
Docent: Erik-Jan Bakker, Rekenkundig expert, de Bureaus
Accreditatie: NIVRE: in aanvraag | NOvA 3 PO-punten
Datum: 2 november 2022
Locatie: Hotel Breukelen
 
Klik hier voor meer informatie over de cursus van Studiecentrum Kerckebosch
Geplaatst op 13-07-2022