Directe verzekering: de letselschaderegeling op de schop?

Sinds 1 juli handelen verzekeraars schade aan particuliere personenauto’s van hun eigen klanten zelf af. Het Verbond van Verzekeraars spreekt over een eerste stap op weg naar een toekomstige directe verzekering voor letselschadezaken. De redactie van het tijdschrift Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade (AV&S), Wolters Kluwer en Studiecentrum Kerckebosch organiseren daarom op 8 oktober het online symposium: Directe verzekering: de letselschaderegeling op de schop?

Tijdens het symposium worden de voor- en nadelen van de directe verzekering en de mogelijke gevolgen voor de letselschadepraktijk uitgebreid besproken:    
  • Hoe zijn de eerste ervaringen met directe schadeafhandeling, zowel voor verzekerden als voor verzekeraars?
  • Hoe zou een directe verzekering voor letselschadezaken eruit kunnen zien?
  • Wat zouden de implicaties daarvan zijn voor de verschillende partijen?
  • Welke dilemma’s spelen er en hoe kunnen deze het hoofd worden geboden?
  • Wat kunnen we leren van de landen waar de directe verzekering voor letselschadezaken al is ingevoerd?
  • Wat is of wordt de betekenis van de kritische brief van minister Dekker?
 
Met medewerking van onder andere prof. mr. Mop van Tiggele-van der Velde, mr. Daan van Ark, dr. Rianka Rijnhout LLM en andere gerenommeerde sprekers.
 
Accreditatie
NIVRE PE-punten in aanvraag
NOvA 2 PO-punten
 
Meer informatie en inschrijven kan via de website van Studiecentrum Kerckebosch.
Geplaatst op 07-09-2021