Crawford & Company® neemt BosBoon Expertise Group B.V. over

Crawford & Company® (NYSE: CRD-A en CRD-B), ‘s werelds grootste, beursgenoteerde, onafhankelijke leverancier van oplossingen op het gebied van schade-expertise en claims management services, is verheugd de overname van BosBoon te kunnen aankondigen, een in Nederland gevestigd gespecialiseerd schade-expertisebureau.

Foto: Luc Reijrink, Twan Meulendijks, Mathy Boon, Niels de Kock (Crawford & Company), Joel Schenk (Crawford& Company), Herman van der Bos en Herman van Velsen

Deze overname ondersteunt het strategische doel van Crawford om zijn marktpositie te versterken in alle gebieden waarin Crawford actief is. BosBoon heeft gedurende de laatste 20 jaar een uitstekende reputatie opgebouwd op een aantal vakgebieden, die een heel goede aanvulling vormen op de huidige dienstverlening van Crawford in het hogere “GTS” segment, zowel in Nederland als daarbuiten. 

BosBoon is een onafhankelijk schade-expertisebureau met kantoren in Eindhoven en Amsterdam, met grote deskundigheid op het gebied van Liability, CAR, Technische Varia en Letselschade, alsmede Marine, Property en TPA. De overname vormt een heel goede aanvulling op de huidige dienstverlening van Crawford op het gebied van schade-expertise en TPA diensten in Nederland en binnen Europa. 

Het huidige managementteam van BosBoon bestaat uit Mathy Boon, Herman van der Bos en Twan Meulendijks. Zij blijven verantwoordelijk voor de dagelijkse operationele aansturing van BosBoon. Zij houden de verantwoordelijkheid voor de relaties met hun opdrachtgevers en voor de dienstverlening van de BosBoon experts en medewerkers. BosBoon blijft als onafhankelijk bedrijf actief binnen de Crawford groep en zal zijn dienstverlening ongewijzigd voortzetten. Uw huidige contactpersonen en werkprocessen blijven ongewijzigd. 

Andrew Bart, president, Loss Adjusting, International van Crawford, vertelde hierover: “Our goal is to maintain our position as the most credible and reliable claims management company in the insurance industry. Through acquiring BosBoon we are further strengthening that position. They are an exceptional team of market specialists highly regarded both for their deep and eminent expertise alongside their steadfast commitment to exceptional customer service. We see a clear synergy between our organizations and recognize their desire to help restore and enhance lives, businesses and communities, which is the purpose of Crawford.” 

"Ons doel is om onze positie als het meest geloofwaardige en betrouwbare schadebedrijf in de verzekeringsbranche te behouden. Door de overname van BosBoon versterken we die positie nog verder. BosBoon is een uitzonderlijk team van marktspecialisten die zowel vanwege hun diepgaande en eminente expertise als hun niet aflatende inzet voor uitzonderlijke dienstverlening aan de klant hoog aangeschreven staan. Wij zien een duidelijke synergie tussen onze organisaties en erkennen hun wens om levens, bedrijven en gemeenschappen te helpen herstellen en verbeteren, wat het doel van Crawford is." 

Niels de Kock, country manager Crawford Nederland en België voegde daaraan toe: “We zien enorme kansen om onze marktpositie in Nederland uit te breiden en alles te halen uit ons GTS aanbod. BosBoon biedt hiervoor het perfecte platform, gezien hun constante streven naar uitstekende dienstverlening en expertise, alsmede het door hen opgebouwde relatiebestand. Ik kijk ernaar uit om nauw met het team samen te werken, terwijl we aan het onderzoeken zijn hoe we onze mogelijkheden in de regio nog verder kunnen uitbreiden.” 

“Bij BosBoon hebben we onze reputatie in de markt veiliggesteld dankzij de hechte relaties die wij met onze klanten hebben opgebouwd,” zei Mathy Boon, chief executive officer, BosBoon, “waardoor we oplossingen kunnen bieden die zijn afgestemd op hun specifieke wensen. Door deel uit te gaan maken van Crawford kunnen we profiteren van de reikwijdte en schaal van de dienstverlening en innovatie die Crawford biedt om echt onderscheid te kunnen maken in het niveau van dienstverlening, zowel in Nederland als wereldwijd.” 

Over Crawford® 
Crawford & Company (NYSE: CRD‐A en CRD‐B), gevestigd in Atlanta, is ‘s werelds grootste, beursgenoteerde, onafhankelijke leverancier van oplossingen op het gebied van schade-expertise en claims management services aan verzekeraars, makelaars en bedrijven, met een uitgebreid wereldwijd netwerk dat klanten bedient in meer dan 70 landen.

Geplaatst op 04-10-2021


Share on: