Halfjaarcijfers a.s.r. tonen sterk resultaat

De halfjaarcijfers van a.s.r. zijn bekend. In het eerste halfjaar is het operationeel resultaat met 20,2% gestegen van € 446 miljoen in 2020 naar € 536 miljoen in 2021. Het operationeel resultaat van het segment Schade is met € 55 miljoen gestegen naar € 179 miljoen.

Bestuursvoorzitter Jos Baeten licht de cijfers toe: “De prestaties die a.s.r. in de eerste helft van dit jaar heeft gerealiseerd maken mij trots. De financiële resultaten zijn over de hele linie sterk, onze kapitaalpositie is robuust en onze klanten blijven onverminderd positief over onze dienstverlening. Onze strategie blijft gericht op duurzame lange termijn waardecreatie voor alle stakeholders. We zijn verheugd dat Sustainalytics a.s.r. recentelijk een ESG Risk Rating van 10.0 toekende, waarmee we op dit moment de meest duurzame verzekeraar wereldwijd zijn. Daarnaast scoort a.s.r. met deze beoordeling binnen de top 1% meest duurzame ondernemingen ter wereld. Deze resultaten kunnen wij alleen behalen door de inzet van betrokken medewerkers die a.s.r. in het jaarlijkse onderzoek van Effectory verkozen hebben tot de beste werkgever van Nederland.

In een periode waarin COVID-19 op veel gebieden onzekerheid geeft, slagen we erin om onze stakeholders zekerheid en stabiliteit te bieden. Dat doet a.s.r. op verschillende manieren. Bijvoorbeeld voor klanten die deze zomer getroffen zijn door storm- en waterschade. Bij de recente overstromingen in Limburg hebben veel mensen aanzienlijke schade opgelopen aan onder meer huizen en de inboedel. Onze experts en schadebehandelaars stonden direct paraat en waren vanaf het begin ter plaatse om klanten en intermediairs van informatie te voorzien, zodat getroffen inwoners snel wisten waar ze aan toe waren en waar mogelijk ook direct werden geholpen met schadeherstel. Het hielp hierbij dat a.s.r. in 2019 de eerste verzekeraar was met dekking voor overstroming van secundaire waterkeringen. Niettemin, het laat onverlet dat de overstromingen in Limburg tot veel overlast en zorgen hebben geleid voor de mensen die hierdoor getroffen zijn. De schadelast van de overstromingen in juli schatten we op dit moment tussen € 20 miljoen en € 30 miljoen en dit zal in het resultaat van de tweede helft van dit jaar worden opgenomen.

Als marktleider op het gebied van de arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft de ontwikkeling in het risico op burn-out onze aandacht. Veel mensen, zowel in loondienst als zzp-ers of ondernemers, gaan gebukt onder een te hoge werkdruk. Hierdoor zien we het psychisch verzuim verder toenemen. a.s.r. is een campagne gestart om mensen bewust te maken van het risico op een burn-out en het vroegtijdig herkennen van de signalen die hierop kunnen duiden. Als de signalen tijdig worden herkend, kunnen we uitval door stress en burn-out beter voorkomen. Het belang van preventie zien we ook terug in onze financiële resultaten.

Alle segmenten hebben bijgedragen aan de forse stijging van het operationeel resultaat. Het effect van COVID-19 op het operationeel resultaat was per saldo gunstig, met name door een lagere schadelast in P&C. Het effect was in eerste zes maanden van dit jaar minder negatief voor Inkomen en voor het Leven-segment dan in de vergelijkbare periode van vorig jaar. De beleggingsresultaten verbeterden en door de maatregelen van de overheid zien we nog geen noemenswaardige toename in het aantal faillissementen onder onze klanten of in de beleggingsportefeuille.

De commerciële resultaten over het afgelopen halfjaar zijn ook goed. In het Schade-segment was de organische groei van de bruto geschreven premies ruim 5%, waarmee we onze doelstelling overtreffen. In het Leven-bedrijf realiseerden we goede omzetgroei in het WerknemersPensioen, onze DC regeling. Bij Vitality hebben we een forse groei doorgemaakt en zijn er inmiddels meer dan 65 duizend deelnemers. Verder zijn bij Vermogensbeheer, met name door het Hypotheekfonds, de fee-inkomsten gestegen. En tot slot liet ook het segment Distributie en Services een groei in de omzet zien, voornamelijk geholpen door kleine overnames.

Onderdeel van onze strategie is om zowel autonoom als door gerichte acquisities te groeien. In het tweede kwartaal is de aankoop van Brand New Day Premiepensioeninstelling afgerond en hebben we ons distributiebedrijf verder uitgebreid. We blijven een actieve rol spelen in de consolidatie in de Nederlandse verzekeringssector en kijken voortdurend naar passende acquisities.

Hoewel er nog onzekerheid heerst over het verdere verloop van de COVID-19-crisis en de mogelijke impact hiervan op de economie en onze klanten op de langere termijn zijn we niettemin, op basis van de ontwikkelingen tot nu toe, positief over de vooruitzichten voor a.s.r. in de tweede helft van dit jaar. Behoudens onvoorziene ontwikkelingen verwachten wij dat het operationeel resultaat voor 2021, inclusief de incidentele impact van COVID-19, een belangrijke stijging zal laten zien ten opzichte van het voorgaande jaar.”

Geplaatst op 25-08-2021

< VorigeVolgende >


Share on: