Bestuurdersaansprakelijkheid moet altijd gespreksonderwerp zijn

Deze periode – rond de ingangsdatum van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van 1 juli 2021 – is een goede aanleiding voor iedere assurantieadviseur om het onderwerp bestuurdersaansprakelijkheid op de agenda te zetten van ieder klantgesprek. “En eigenlijk is dit onderwerp niet alleen nu, maar altijd goed om met zowel zakelijke als particuliere klanten te bespreken”, aldus Sjanil Bansraj van Markel Insurance.

Foto: v.l.n.r. Jop Boer (voorzitter FiDiB),Sjanil Bansraj (Markel Insurance SE), Vincent van Wing (Markel Insurance SE), Kathelijne Baetsen (Stadermann Luiten Advocaten), Joris Vos (voorzitter FDG) en Bert Sonneveld (voorzitter Federatie van Assurantieclubs).
 
Bansraj was samen met Kathelijne Baetsen, advocaat/partner van Stadermann Luiten Advocaten, expert-gast van Bert Sonneveld, voorzitter van de Federatie van Assurantieclubs, in het zeer goed bekeken webinar ‘#FvActueel: bestuurdersaansprakelijkheid en de WBTR’.
 
In de praktijk blijkt dat van de drie aansprakelijkheidsverzekeringen eerst wordt gedacht aan bedrijfsaansprakelijkheid (AVB) en daarna aan beroepsaansprakelijkheid en dat de bestuurdersaansprakelijkheid op een – onverdiende – derde plek komt.
 
“De kans dat een bestuurder te maken krijgt met een aansprakelijkheidsstelling is best aanwezig”, voegde Baetsen toe en legde het verschil uit tussen interne aansprakelijkheid en externe aansprakelijkheid. Bij interne aansprakelijkheid kan de vennootschap, stichting of vereniging de bestuurder op grond van artikel 2:9 BW aansprakelijk stellen indien sprake is van onbehoorlijk bestuur; tenzij de bestuurder geen ernstig verwijt kan worden gemaakt. En bij externe aansprakelijkheid kan een bestuurder worden aangesproken op grond van onrechtmatige daad art. 6:162 BW; waarbij sprake dient te zijn van een ernstig verwijt: ‘dat een redelijk handelend en ervaren bestuurder in dezelfde omstandigheden anders zou hebben gehandeld’.
 
WBTR
Deze nieuwe wet verduidelijkt en verscherpt de regeling voor bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen. De nieuwe wet sluit zo veel mogelijk aan bij de bestaande regels voor de NV/BV in het Burgerlijk Wetboek. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden.
 
Faillissementen
Voor commerciële verenigingen en stichtingen komt daar in de WBTR de grondslag bij voor bestuurdersaansprakelijkheid in geval van faillissement. Iedere bestuurder kan dan jegens de boedel hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het boedeltekort.
 
Uit een poll onder de kijkers naar het webinar blijkt dat zij een stuk positiever zijn dan in september 2020 over het aantal te verwachten faillissementen. Het percentage klanten waarvan wordt verwacht binnen anderhalf jaar failliet te gaan was gedaald van gemiddeld 2,27% naar 1,36%; bijna een halvering. “Consumenten willen hun opgepotte geld uitgeven, en dat toegenomen vertrouwen in de economie merken onze leden.”
 
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Sjanil Bansraj gaf aan dat bij het accepteren vooral wordt gekeken naar de financiële positie van een aspirant klant. “Dat is lastiger bij een startende stichting of vereniging en dan is het vertrouwen in de bestuurders of een premieopslag bepalend”. Op de vraag van een kijker over de hoogte van het verzekerde bedrag was het antwoord van Bansraj dat het natuurlijk maatwerk is, maar dat veel verenigingen en stichtingen hun risico goed kunnen afdekken met een verzekerd bedrag van 5 ton of 1 miljoen euro. Op een andere kijkersvraag of een bestuursaansprakelijkheidsverzekering WBTR-proof is, antwoordde Bansraj “Ga daar maar van uit.”
 
Bijna record
Antwoorden op andere vragen zijn terug te zien in het webinar via https://www.webinartv.nl/webinars-assurantieclubs/fvactueel-bestuurdersaansprakelijkheid-en-de-wbtr/. De vragen die niet in de uitzending zijn behandeld zijn binnenkort – samen met de antwoorden – te zien op de website van de Federatie van Assurantieclubs: https://www.assurantieclubs.nl/webinars/.
 
“We zijn zeer verheugd met het bijna record van het grote aantal kijkers, vandaag. Ongeveer 300 assurantieadviseurs hebben we kunnen voeden met vakkennis en actualiteit”, aldus Bert Sonneveld. De voorzitter van de Federatie eindigde dit webinar met “Na de zomer komen we terug; sowieso met een webinar in september en op de AM: dag op 23 november 2021. En natuurlijk met echte bijeenkomsten van de assurantieclubs; met ontmoeting en een hapje en drankje. En dan nu zomer; ik heb zin in onbezorgdheid!”.
 
Deze assurantieclubs zijn aangesloten bij de Federatie:
  • Assurantie Club Zeeland (ACZ)
  • EFD Noord
  • FDG (Vereniging voor Financiële Dienstverleners Gelderland)
  • FDON (Vereniging voor Financieel Dienstverleners Oost-Nederland)
  • FiDiB (vereniging voor Financiële Dienstverleners Brabant)
  • FiDiZ (Vereniging van Financiële Dienstverleners Zwolle en Omstreken)
  • GSFD (Gooische Sociëteit Financiële Dienstverlening)
  • LAC Zuid Vereniging van financiële dienstverleners
  • VPV Rotterdam
 
 
Geplaatst op 23-06-2021

< Vorige


Share on: